På fredag kommer finska löntagare att protestera mot regeringens planer på försämringar i sjukförsäkringen och arbetstidslagen. I två timmar uppmanas arbetarna att lägga ner arbetet och beger sig till ett protestmöte i Helsingfors.

Den finska regeringen meddelade förra veckan att den vill sänka ersättningar för övertids- och söndagsarbete, försämra villkoren i sjukförsäkringen och korta ner semestern. Ambitionen är att reglerna ska gälla från nästa sommar.

SAK tillsammans med två andra finska fackliga centralorganisationer uppmanar sina medlemmar att protestera. PAM, fackföreningen för de anställda inom servicesektorn, är ett av fackförbunden som ställt sig bakom protesterna. Med demonstrationen vill fackförbunden försvara rätten som arbetsmarknadens parter har att fritt komma överens om villkoren. De motsätter sig därmed regeringens ensidiga beslut om att försämra villkoren.

Fackförbunden reagerar mot regeringens tvångsåtgärder.
– Regeringen vill diktera villkoren i lag vilket vi inte kan acceptera. Vi vill att regeringen backar. Vi vill också se förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och regeringen om hur vi kan förbättra den finska ekonomin, säger Jaana Ylitalo, vice ordförande för PAM.
Städare och fastighetsarbetare är några av medlemsgrupperna i PAM.

Jaana Ylitalo poängterar att fredagens aktion, klockan 11.00-13.00 finsk tid, är en politisk protest och inte riktar sig mot de rådande kollektivavtalen.
– Att delta är frivilligt men alla ska veta att de har rätt att protestera. Vi räknar med att en stor del av medlemskåren kommer att medverka. Det kan dock bli svårt att ta sig till demonstrationen i Helsingfors då både bussar och tåg också kommer att stå stilla, säger Jaana Ylitalo.