Yrkesintroduktionsanställningarna har kommit till för att unga ska få en snabb och enkel väg in i ett nytt yrke. Redan i februari 2014 började avtalen som Fastighets tecknat, med både städ- och fastighetsarbetsgivare, att gälla men antalet anställningar har inte ökat i den takt man förväntat sig.
– När staten ger bidrag för anställningar utan krav är det klart att företagen tycker att det är mer krångligt när vi nu ställer krav på dokumentation och utbildningsplaner, säger Peter Aronsson, ansvarig ombudsman på Fastighets.
Han hoppas dock att fler ska se möjligheterna och börja utnyttja detta.
– Som jag ser det borde det här passa som hand i handske för fastighetsbranschen där det finns många äldre medarbetare. De sitter på massa kunskap och erfarenheter som kanske inte finns nedskrivet, säger han.

Ett företag som dock har börjat testa anställningsformen är Riksbyggen. De har just nu fem ungdomar anställda, en i varje region.
– Jag har jobbat som servitris innan men hade helt tröttnat på krogbranschen så när det här dök upp hos Arbetsförmedlingen sökte jag, säger Linn Nordgren.
Hon är 22 år och jobbar under ett halvår tillsammans med sin handledare Viktor Wirhagen i Stockholm.
– Det här är roligare än jag hade trott. Jag gillar kundkontakten, att ingen dag är den andra lik och att det inte är att sitta på ett kontor, säger Linn.

Carina Eklöf, HR-specialist på Riksbyggen i region Stockholm/Uppland, har varit med vid rekryteringen och menar att yrkesintroduktionsanställningarna är ett bra sätt att hitta ny arbetskraft, särskilt om det går att locka och rekrytera tjejer till den mansdominerade branschen.
Hon menar att det visserligen är en del att sätta sig in i med den här anställningsformen men att det inte behöver vara mer komplicerat än andra typer av praktik när den väl är i gång.
– Alla kanske inte har de interna resurser som vi har i form av handledare men vi ser ju det här som ett viktigt steg för handledaren, det är en form av kompetensutveckling även för den personen, säger hon.
Linns handledare Viktor Wirhagen håller med om att det är en bra möjlighet.
– Jag fick själv en bra handledare och en bra introduktion på nästan lika lång tid när jag började och jag tyckte att det funkade bra. Det här är mitt sätt att ge tillbaka, säger han.

I Helsingborg har Linn Nordgren en av sina fyra yrkesintroduktionsanställda kolleger, Lina Linansky. Hon var nyligen först ut att påbörja validering av sina kunskaper med det nya valideringssystemet Faval, som är framtaget av Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Inte heller hon har någon tidigare erfarenhet av yrket.
– Det jag först fick göra var att skriva ett två timmar långt teoretiskt test för att få en uppfattning om vad jag behöver lära mig mer för att till slut kunna få ett kompetensbevis, säger Lina Linansky.
Hon började sin anställning i början av juni och ska nu få särskilt studiematerial för att läsa in de delar hon saknar så att hon ska kunna anställas tillsvidare när introduktionsanställningen är slut.

Linn Nordgren i Stockholm har ännu inte validerat sina kunskaper och Carina Eklöf kan i nuläget inte heller ge något riktigt besked om fortsatt anställning.
– Vi hoppas naturligtvis att vi har möjlighet att behålla henne. Det beror på om det finns en vakans när hon slutar, säger Carina Eklöf.

Detta är en yrkesintroduktionsanställning


  • Anställningsformen riktar sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som saknar yrkeserfarenhet av ett visst arbete eller har varit arbetslösa i minst tre månader.
  • Enligt avtalen ska anställningarna utgå från heltidstjänster, men innehålla minst 25 procent utbildningstid. Lönen ska vara 75 procent av ingångslönen och det finns krav på handledare med yrkeskunnande.
  • Avtalen har dock en väsentlig skillnad. Inom fastighetsbranschen kan anställningen gälla i upp till ett år medan bara sex månader är tillåtna inom städ.

Över hälften hade jobb
 efter 90 dagar

  • Av de 210 personer som hann avsluta sin yrkesintroduktionsanställning fram till april i år hade drygt hälften, 
127 personer, jobb efter tre månader. Övriga hade till exempel börjat plugga eller gått vidare till annat program med aktivitetsstöd. 25 av dem var öppet arbetslösa.
  • Från att anställningarna började gälla i början av 2014 har 1 500 personer fått en yrkesintroduktionsanställning. Siffrorna, som kommer från Arbetsförmedlingen, gäller alla branscher.

Läs mer: Lina validerar sina kunskaper