Fastighetsbranschens högsta löner finns i den privata sektorn. Men skillnaderna till allmännyttan minskar.

Löneutrymmet i kollektivavtalen var 560 kronor i fastighetsbranschen i fjol, varav hälften var ett generellt påslag. Statistiken för den privata fastighetssektorn visar att flera fått mer än kollektivavtalet. Men ökningen är ovanligt liten för flera yrkeskategorier om man jämför med året innan. En förklaring är omsättning av personal som pågår, säger Fastighets tredje förbundsordförande Jari Visshed.

Klicka på bilden för större format.

När många går i pension och nya anställs verkar lönerna för de nya hamna på en lägre nivå. Statistiken tar inte hänsyn till identiska personers löneökningar. Yrkeskategorierna i statistiken har ändrats något, vilket gör det svårare att jämföra 2014 års siffror med året innan. Men medianlönen ser ut att ha ökat minst för fastighetsarbetare med inre och yttre skötsel samt med mindre reparationer.

För Fastigoföretagen, kommunala och kooperativa bostadsföretag, syns en tydlig löneutveckling under förra året. Dessutom visar statistiken att mer avancerade arbetsuppgifter ger mer i lön och lönepåslag.
– Det funkar med tesen att utveckling i arbete ska ge utveckling i lön, säger Jari Visshed.

Lönekryftan mellan Stockholms– och Göteborgsområdena och övriga landet har ökat ännu mer än tidigare 
i den privata fastighetssektorn. Medianlönerna ligger dessutom högre i Göteborgsregionen jämfört med Stockholmsområdet, säger Jari Visshed om 2014 års lönestatistik.
I Fastigostatistiken kan man inte utläsa löneläget för landets olika regioner.

Löneskillnaderna mellan de två avtalsområdena kvarstår.
– Löneläget är fortfarande bättre inom den privata fastighetsbranschen jämfört med de kommunala och kooperativa. Men avståndet verkar ha minskat marginellt, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande.

Fotnot: De flesta anställda i båda avtalsområdena finns i gruppen fastighetsarbetare med inre och yttre skötsel samt enklare reparationer.

Klicka på bilden för större format.