Regeringen vill prioritera jobb, skola och klimat i höstbudgeten som presenterades idag.
– Äntligen kan vi se en budget som prioriterar det allmänna istället för det privata, som gav skattesänkningar till dem med höga inkomster, kommenterar Fastighets ordförande, Magnus Pettersson.

Regeringen, som under de senaste veckorna släppt stora delar av sin höstbudget, presenterade den i sin helhet i dag. En nyhet är att landstingen utlovas ökade ekonomiska resurser. Det ska hjälpa de landsting som brottas med ekonomin för att få en trygg sjukvård i Sverige. Ett förslag som det inte har pratats så mycket om är att Försäkringskassan ska få mer pengar för att stärka handläggningen inom sjukförsäkringen. Pengarna är till för att de som är sjuka ska få sina prövningar i tid.

Som Fastighetsfolket tidigare skrivit är jobben en av regeringens stora prioriteringar. Regeringen föreslår bland annat ett nytt kunskapslyft och fler aktiva insatser för långtidsarbetslösa. Det ska bli fler utbildningsplatser i yrkeshögskolan och fler kurser på folkhögskolan.

En orsak till rekryteringsgapet som råder i dag är att arbetslösa inte kan flytta till orter där jobben finns på grund av brist på bostäder. Därför vill regeringen till exempel införa byggbonus till de kommuner som ökar byggandet och föreslår ett stimulansstöd för att snabbt få fram fler studentbostäder.
– Jag hade gärna sett större satsningar på infrastruktur och på fler nya bostäder. Det är åtgärder som också många skapar nya arbetstillfällen, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Regeringens ambition är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.
Går målet att nå, Magnus Pettersson?
– Möjligheten finns. Problemet är att regeringen i år varit tvungen att regera med Alliansens budget.

Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg säger i en intervju för Ekot att flyktingar, funktionshindrade eller personer som saknar gymnasieutbildning behöver extra anpassning för att kunna ta ett arbete. Den gruppen kommer nästa år att vara 75 procent eller nära 300 000 personer.
Hur vill du kommentera det?
– Det är ett bekymmer och jag tycker att en allmän översyn av alla anställningsstöd behöver ske. Inte minst behövs det ett kontrollsystem och en tydlig styrning för att stoppa de arbetsgivare som satt i system att utnyttja de olika formerna av anställningsstöd som Arbetsförmedlingen erbjuder i stället för att erbjuda riktiga tillsvidareanställningar, säger Magnus Pettersson.

Ett av Socialdemokraternas vallöften var att höja barnbidraget med 100 kronor i månaden.
Vad säger du om att det inte finns med i denna budget?
– Det hade så klart varit önskvärt att ha med redan nu. Men regeringen har varit tvingen att göra en annan avvägning, säger Magnus Pettersson.

Hur tror du att Fastighets medlemskår märker av att bensinen blir dyrare, cirka 60 öre per liter från nästa år?
– För dem som bor ute på landet blir det ökade kostnader. Det här dock är ett bra sätt att få ner bilåkandet. Men vi måste samtidigt bygga ut lokaltrafiken. Därför är det nödvändigt att satsa mer på infrastrukturen. Många har inga alternativa sätt att ta sig till och från jobbet än att använda sin egen bil. säger Magnus Pettersson.

Läs också
2 000 nya jobb på Samhall
Regeringen fasar ut fas 3
Fler permanenta yrkeshögskoleplatser