”Delade turer är en arbetsmiljörisk”

Arbetsmiljö

För att sätta press på arbetsgivare att förbättra och förebygga den psykosociala arbetsmiljön behövs tydliga regler. Men fram tills nu har reglerna varit uppdelade i olika skrifter och inte anpassade till dagens arbetsliv. Sedan 2010 har anmälningarna om arbetssjukdomar på grund av psykosocial ohälsa ökat med drygt 70 procent.
Arbetsmiljöverket har därför under flera år arbetat med att ta fram en ny samlad föreskrift för detta, och i dag blev den antagen.
– Det är jättepositivt, det här är ett jättestort steg fram, säger Larry Stewart, som varit Fastighets representant i LO:s arbetsgrupp om föreskriften.

En av de stora förändringarna är att delade arbetspass räknas som en arbetsmiljörisk, en fråga som Larry Stewart såg till att LO lyfte fram i sitt remissvar.
Enligt den nya föreskriften har arbetsgivaren ansvar för att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Dessutom ska arbetsgivaren se till att det finns tid för återhämtning.
– Jag tror att det här kommer att ha en stor betydelse framöver för alla städare med delade turer, säger Larry Stewart.
Föreskriften säger även att arbetsgivaren ska ansvara för att arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att resurserna anpassas efter kraven i arbetet.
Det är arbetsgivarens ansvar att klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att ta fram rutiner för hur det ska hanteras.

Från fackligt håll har det redan kommit flera positiva reaktioner. Eva Nordmark, ordförande för den fackliga centralorganisationen TCO, säger i ett pressmeddelande att det är glädjande att föreskriften antagits och menar att det är bra att problemen erkänns. Men TCO menar också att föreskriften hade blivit mer effektiv om den hade gett möjlighet till sanktionsavgifter för arbetsgivare som bryter mot bestämmelserna.
Larry Stewart tror dock inte att det kommer att spela någon betydande roll.
– Om vi tillämpar detta på rätt sätt leder det oavsett till ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket med krav om att göra förändringar, och det tror jag räcker långt, säger han.
Han menar att nästa viktiga steg blir att ta fram en tillämpning så att föreskriften kan användas på arbetsplatserna när den börjar gälla den 31 mars nästa år.