Har du förmåner utöver lön på din arbetsplats? Ibland kan de finnas med i ditt kollektivavtal och är skyddade. Men det kan också vara förmåner som företaget ger dig utöver avtalet. Då kan de dras tillbaka av arbetsgivaren.

Många förmåner som tjänstepension, företagshälsovård, extra semesterdagar eller övertidsersättning brukar regleras i kollektivavtal. Det innebär ett starkt skydd för dina förmåner.
Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan din fackliga organisation och din arbetsgivare eller den organisation som din arbetsgivare är medlem i. Och skulle din arbetsgivare exempelvis inte betala in dina premier för din avtalspension har han/hon brutit mot avtalet och kan få betala skadestånd. Men dessutom finns en skyddsregel i kollektivavtalet som gör att du kommer att få ut din pension ändå, som om premierna hade betalats in.

Men om du inte har kollektivavtal, kan det vara så att arbetsgivaren säger att ”vi följer kollektivavtalen och betalar in alla avgifter.” Det kan vara riktigt. Det finns många seriösa arbetsgivare utan kollektivavtal. Men om företaget börjar gå sämre och man måste dra ner på kostnader, kanske arbetsgivaren väljer att inte betala in premierna. Då har du inte samma skydd som i kollektivavtalet och din pension minskar.

Nu kan naturligtvis förmånerna i ett kollektivavtal också förändras eller försämras. Men det ska förhandlas med facket som har skyldighet att försvara dina rättigheter så långt de kan. Alla förmåner har ju du på något sätt betalt, genom att avstå från något annat.
På vissa företag får man en så kallad bonus, det vill säga pengar utöver lön. Om det finns avtal om bonus, ska den betalas ut. Men storleken på bonusen och om den överhuvudtaget betalas ut brukar bero på företagets vinst eller överskott, den ger alltså inget garanterat belopp. 
Det förekommer också att man kan få en extra månadslön, inte sällan runt jul. Denna trettonde månadslön är ett slags gratifikation. Man kan ju undra varför arbetsgivaren inte i stället höjer allas löner under hela året, men arbetsgivaren anser kanske att det blir för dyrt. En extra månadslön betalas ju bara en gång per år och höjer inte din vanliga månadslön. De förmåner eller alternativ till lön jag har nämnt hittills kan uppgå till ganska stora belopp som bland annat påverkar din framtida pension.
Men det finns andra, mindre förmåner som kan öka den dagliga trivseln på arbetsplatsen. Det kan vara gratis kaffe, att det finns frukt några dagar i veckan eller att arbetsgivaren bjuder alla anställda på julbord.

Oftast har arbetsgivaren själv beslutat sig för att införa den här typen av förmåner utan att avtala med facket. Därför kan arbetsgivaren när som helst dra tillbaka förmånerna.
Även om det för dig kanske verkar snålt att dra tillbaka gratis kaffe eller
en julmiddag en gång om året, är det arbetsgivaren som avgör vilka kostnader han eller hon har råd med.
Ofta brukar det skapa rätt dålig stämning när en sådan här favör dras tillbaka. En klok arbetsgivare förklarar varför kaffet plötsligt kostar pengar.

Avtalet är bäst

  • Kollektivavtal är den tryggaste formen för förmåner.
  • Utan kollektivavtal har du sämre skydd, för exempelvis din pension.
  • Arbetsgivaren kan när som helst dra in ensidiga förmåner.