En arbetsolycka för drygt två och ett halvt år sedan gjorde Hans Haraldsson, 35 år, förlamad från midjan och nedåt. Att återgå till jobbet som sanerare är otänkbart. Men trots motgångar har Hans bestämt sig för att gå vidare och planerar för framtiden.

Hans Haraldssons liv förändrades totalt den 9 januari 2013 då han som sanerare på Coor skulle utföra ett jobb på Ringhals kärnkraftverk i Varberg. Det var ett rutinuppdrag som innebar att tillsammans med en kollega dammsuga och rengöra ett tak. När Hans klev på taket, gav det vika. Han rasade igenom taket och föll cirka sju meter.
– Jag minns inget från olyckan, men jag minns smärtan. Det gjorde fruktansvärt ont, säger Hans.

Ringhals 1 i Varberg.

Sanerarna trodde att taket var gjort av betong och att det inte var någon risk att gå på det. I stället var det gipsonit, och det fanns inga varningsskyltar. Han skadade sin högra lunga, bröt flera revben, fick skador på flera ryggkotor och på ryggmärgen. Ryggmärgsskadan är bestående och han är förlamad från midjan och neråt.
Efter fyra månader på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och en månad på sjukhuset i Halmstad fick han flytta hem igen.
– Jag var sugen på att komma tillbaka till jobbet redan under första sommaren efter olyckan. Och det fanns ett kontorsjobb på Coor som hade varit klockrent för mig. Jag vet inte riktigt varför det jobbet aldrig blev av.

Han började på Coor hösten 2010, först som brandvakt och senare som sanerare. Sedan 1 januari 2014 har han inte kvar anställningen på företaget, eftersom Coor förlorade kontraktet på Ringhals 1 i en anbudsgivning. Många på Coor sökte jobb hos ISS, som fick ta över, så även Hans.
– Jag sökte kontorsjobb, men blev erbjuden en anställning som sanerare. När jag i telefonen undrade hur det ska gå med rullstol fick jag till svar att ISS inte hade något att erbjuda, säger han.

Jag träffar Hans Haraldsson i Bu, ett fiskarsamhälle norr om Varberg. Han bor med sin sambo Emma i ett av de två bostadshusen på gården.
Eftersom Hans sitter i rullstol behöver bostaden anpassas. Utanför ingången till huset står delar av det kök som hans far bytt ut.
Ombyggnationsplanerna har dock stött på problem genom åren. Socialnämnden i Varberg har beviljat en viss del av kostnaderna i bostadsanpassningsbidrag. Bidraget räcker inte till, enligt Hans som överklagat beslutet. I våras fick han ett avslag från Högsta förvaltningsdomstolen på frågan att få ärendet prövat där.
– Jag är trött på skiten, men tänker ändå inte ge mig. Jag har planer på att lämna in en ny ansökan för så här blir det svårt att bo, säger Hans när vi fikar i köket tillsammans med Emma.

Hans får livränta från Försäkringskassan och ekonomiskt stöd via arbetsskadeförsäkringen, TFA. Men eftersom både Hans och Försäkringskassan har som ambition att han ska tillbaka till arbetslivet har livräntan beviljats ett och ett halvt år i taget.
– Jag har dock ändrat mina planer några gånger. Att plugga på högskolan till VVS-projektör blev inte av när jag insåg mina begränsade möjligheter att få jobb, säger han.

Hans med sin handikappanpassade bil.

Ute på gården intill vägen står en klargul grävmaskin. Den är inte bara ett impulsinköp utan Hans har länge letat efter en som han kan utrusta med en anordning som hjälper honom upp till förarhytten.
– Jag har också pratat med min arbetsförmedlare om det så när maskinen dök upp till ett hyfsat pris i våras slog jag till. Att få Arbetsförmedlingen att bevilja ekonomisk bidrag för anpassning har dock inte visat sig vara så lätt. Jag vet att många häromkring behöver anlita grävmaskin med förare så jobb finns det, säger han.

Det som ser ut att bli av är en handikappanpassning av en traktor. Hans har fått ett positivt besked från Arbetsförmedlingen så han letar nu efter ett lämpligt fordon. Han kommer att behöva ta lån för att köpa den men ser det som en bra investering.
Hans har många idéer och en stark vilja – och han vill absolut inte att andra ska tycka synd om honom. Det fanns dock en tid då han var väldigt nere och hade svårt att se framåt.
– Nu vet jag att det inte lönar sig att vara arg och bitter. Jag har fortfarande ont, men jag härdar ut smärtan. Det är en del av min nya vardag, säger han.

När jag ber honom tänka tio år framåt vet han på en gång svaret:
– Jag har ett eller två jobb, fast boende i eget hus och förhoppningsvis också några ungar med Emma.


Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

  • TFA är en avtalsförsäkring, vilket innebär att de som är anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal omfattas. Men för att få ut en ersättning måste den skadade göra en anmälan till Afa försäkring.
  • När ett olycksfall i arbetet orsakar sjukskrivning betalas ersättning för inkomstförlust. Det är också möjligt att få ersättning för sveda och värk samt för medicinsk invaliditet om besvären kvarstår efter den så kallade läkningstiden. Dessutom kan merkostnader ersättas när arbetsskadan lett till arbetsoförmåga. Kostnaderna ska vara ”nödvändiga och skäliga”. Det går också att få ersättning för till exempel skadade kläder och glasögon.