Lex Laval ska bort. Istället ska svenska fackliga organisationer få utökad rätt att kräva kollektivavtal med minimivillkor till utstationerade arbetare. Det föreslår den parlamentariska Utstationeringskommittén.

Utstationerade anställda är de som av sin arbetsgivare skickats till Sverige för att arbeta här under en begränsad tid.
Den parlamentariska kommitténs ordförande Marie Granlund (S) skriver i en debattartikel i DN att att det enligt kommittén inte spelar någon roll vilka regler det utstationerade företaget tillämpar. När en facklig organisation begär ska företaget inom tio dagar utse en representant med rätt att förhandla och fullmakt att teckna kollektivavtal.
Facket har, efter att ha tecknat kollektivavtalet, rätt att begära ut handlingar som visar att de anställda får lön och anställningsvillkor enligt kollektivavtalets minimivillkor. Handlingarna ska lämnas ut inom tre veckor.

De utstationerade anställda ska få rätt att utkräva minimivillkor enligt träffat kollektivavtal i svenska domstolar. De har rätten oavsett om de är medlemmar i den fackliga organisationen som slutit avtal med arbetsgivaren.
Ett nytt villkor som facket och det utstationerade företaget kan avtala om som minimivillkor är utbetalning av premier för arbetsskade- och livförsäkring som ska ge ekonomisk ersättning till de anställda vid brister i hälsa och säkerhet.

Utstationeringskommitténs förslag är inte ett enigt förslag. Ledamöterna för M, KD, FP och C har reserverat sig.

Hela förslaget ska nu ut på remiss. Kommittén vill att förändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2017.