Ringhals AB brast i sitt arbetsmiljöansvar vid olyckan och har fått betala 500 000 kronor i företagsbot.

Åklagarmyndigheten inom riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål konstaterade i november att Ringhals inte gjort vad som ”skäligen kunde krävas för att förebygga ohälsa och olycksfall”. Ringhals har gjort sig skyldigt till vållande av kroppsskada och fick betala en företagsbot på en halv miljon kronor. Pengarna har, som alltid i denna typ av ärenden, tillfallit staten.
– Det handlar om en allvarlig skada och Ringhals har arbetsmiljöansvaret. Eftersom Ringhals medgav brottet behövde jag inte väcka talan i tingsrätt. En företagsbot av den storleken är en praxis i den här typen av fall, säger åklagare Bo Lindgren.

Det var Arbetsmiljöverket som i slutet av maj 2013 lämnade in en begäran om åtalsprövning efter att ha inspekterat arbetsplatsen och tagit del av alla handlingar från Coor och Ringhals.
– Vi hänvisade 
framför allt till lagens byggherreansvar och 
bestämmelserna för
 den som råder över 
arbetsstället. Vi konsta
terade att Coor inte
 kunde göra så mycket 
mer för att förebygga
 och det är Ringhals
 som försummat i sitt
 ansvar. Det har även åklagaren kommit fram till, säger Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket.
– Det är bra med fällande domar. De sänder signaler att man ska sköta sig, säger han.

Olyckan ledde till ett omfattande analysarbete, berättar Gösta Larsen, presskontakt på Ringhals.
– Vi hade en genomgång av hela anläggningen för att se om det fanns även andra ställen som var farliga. Ett antal ställen hittades där det fanns risk. De har spärrats av eller byggts om.
Ringhals har också ändrat sina rutiner för entreprenörer. Bland annat krävs det att minst en erfaren anställd ska vara med på ett jobb.

Gösta Larsen säger att Ringhals jobbar mycket för att hindra olyckor för anställda och entreprenörer.
– Det är jätteallvarligt när man skadar sig i arbetet. Vi har väldigt få allvarliga olyckor på Ringhals så arbetsolyckan med saneraren är tragisk, säger Gösta Larsen.