Det blev inget beslut om att införa EU-regler för minimilöner i medlemsländerna på Europafackets pågående kongress. I stället fortsätter diskussionen om minimilöner och hur dessa kan utformas.

Efter en kaosartad omröstning i går var det oklart om förslaget om att införa minimilöner som EU-regel hade fått majoritet eller inte, skriver ka.se. Det fanns då tre förslag. Ett för, ett emot och ett som beskrivs som en kompromiss då Europafacket även ska ta hänsyn till länder där arbetsmarknadens parter förhandlar om lönerna. Med anledning av det oklara läget drogs förslaget tillbaka.

LO har inför Europafackets kongress kritiserat förslaget om att införa regler om minimilöner. LO:s inställning är att det är fackförbunden och inte politikerna som ska bestämma lönerna.
– Vi stödjer de fack som vill ha minimilöner för att de ska kunna garantera bättre löner där det saknas kollektivavtal. Men det är inte samma sak som att det ska finnas minimilöner i varje EU-land som EU bestämmer nivån på, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ka.se