Fastighets vill bli bättre på ungdomsfrågor och har just nu ett projekt för att väcka arbetet till liv. Lovisa Segerquist, från region Nord, har fått uppdraget och vill bland annat få de ungdomsansvariga i regionerna att träffas oftare.

Lovisa EnglundLovisa Segerquist sitter med i Fastighets förbundsstyrelse men är till vardags städare och fackligt ombud i region Nord. Hon har nu fått fram till årsskiftet på sig att jobba heltid med ungdomsfrågor.
– Jag har försökt hämta idéer från andra förbund och har tagit fram en långsiktig plan och ram för hur vi ska jobba med ungdomsfrågor i Fastighets.

Hennes förslag är att det ska fortsätta finnas en centralt ungdomsansvarig, som nu, men också att de ungdomsansvariga ute i landet blir en mer aktiv arbetsgrupp som träffas kontinuerligt.
– Och det ska finnas en beskrivning av vad som ingår i ansvaret så att det blir så konkret som möjligt, säger Lovisa Segerquist.
Hon menar att ungdomsfrågan inte har varit tillräckligt prioriterad i förbundet under de senaste åren.
– Vi har en centralt ungdomsansvarig, men det har inte hänt så mycket mer än att vissa eldsjälar ute i regionerna har anordnat en del grejer.

Lovisa Segerquist reser nu runt i landet och besöker ungdomsansvariga på förbundets fem regioner för att informera om och diskutera den nya satsningen.
Arbetsgruppen ska också få till uppgift att fatta beslut om de långsiktiga målen och att ta fram ett särskilt ungdomsmaterial som kan delas ut vid skolbesök och liknande.

Lovisas förhoppning är att ungdomarna ska möta facket redan i skolbänken och få information där och sedan mötas upp när de kommer ut på arbetsplatserna, så att de känner sig trygga och redo att ta ett förtroendeuppdrag.
– Fastighetsbranschen är ett exempel där det pågår ett stort generationsskifte. Jag ser att vi redan har tappat en generation där och vi måste prioritera frågan så att vi inte tappar ännu fler.

Själv hoppas Lovisa Segerquist få möjlighet att fortsätta driva ungdomsarbetet även nästa år.
– Det är en fråga om överlevnad. Om vi inte får in yngre medlemmar finns det ingen som kan ta över när de äldre försvinner. Det är viktigt att lyfta fram den här frågan hela tiden, säger hon.