Arbetsförmedlare kontaktar fackförbund för att få dem att sänka lönekraven, så att arbetsgivare kan anställa billigare med lönebidrag. Det skriver tidningen Arbetaren.

Sanna Wallin är ombudsman i Fastighets region Nord och en av de som uttalar sig i Arbetaren, SAC-Syndikalisternas tidning. Hon berättar att hon stöter på detta med jämna mellanrum, även om problemen var större för några år sedan.
– Men utslaget på ett år händer det nog en gång per månad. Ofta handlar det om små pengar. I det värsta fallet jag har råkat ut för rörde det sig om några tusenlappar, säger hon till Fastighetsfolket.

I Arbetarens artikel har fackliga ombudsmän från olika förbund och olika orter tillfrågats. Alla säger sig ha fått samtal från arbetsförmedlare som på ett eller annat sätt försökt göra undantag från kollektivavtalet.
– Det som är mest störande är att arbetsförmedlarna ikläder sig en arbetsgivarroll. Det är klart att det är bra att folk får jobb men det finns ett avtal och det ska följas, säger Sanna Wallin.

Roger Andersson, ombudsman med ansvar för arbetsmarknadspolitik på LO, känner inte till att detta skulle vara vanligt förekommande men säger till Arbetaren att det är lönedumpning att föreslå en lönenivå under den kollektivavtalade.
– Det är allvarligt att en extern part försöker förändra det som parterna är överens om enligt den svenska modellen.