Hålla där Yvonne Nygårds, Fastighets andra ordförande, som var ett av LO:s ombud på Europafackets kongress i slutet av september i Paris.

Vilket är det viktigaste kongressbeslutet?
– För LO är det viktigt att det inte blev ett beslut om att införa EU-regler för minimilöner i medlemsländerna. Det var dock en rörig och krånglig omröstning som säkert gör att de som är för lagstiftningen kommer att komma igen. Vi från Sverige och från flera andra länder vill inte låsa oss för enbart en modell. Och vi vill verkligen hjälp dem som med lagstiftning hoppas få bättre löner. Men att förstöra vår modell med kollektivavtal hjälper inte dem.

Vilka andra beslut vill du lyfta fram?
– Vi är alla överens om att alla som jobbar i ett land även ska få arbetsvillkor enligt det landets villkor. Det ska vi fortsätta att driva. EU-parlamentets och EU-kommissionens ordföranden talade på kongressen vackert för principen men vi vet att så ser det inte ut i verkligheten.

Europafacket har en ny ledning. Generalsekreterare Luca Visentini ska arbeta tillsammans med två vice generalsekreterare Veronica Nilsson och Peter Scherrer.