Effektiv friskvård, eller kränkande och diskriminerande? Allt fler arbetsgivare prövar nya metoder för att få personalen att träna. Forskaren Annamaria Westregård menar allt handlar om sättet det införs på.

Extra ledighet för medarbetare som kan visa att de tränar regelbundet. Lönetillägg för de med hög närvaro på arbetsplatsens schemalagda träningspass. Det är ett par aktuella exempel från svenskt arbetsliv.

Annamaria Westregård är forskare i arbetsrätt vid Lunds universitet och har intresserat sig för integritetsfrågor. Hon tycker i grunden att det är positivt att arbetsgivare erbjuder träning på arbetstid. Men inte om det går över i tvång.
– Det intressanta är om det är ett val eller inte. Kan du välja mellan att gå till träningen, eller jobba som vanligt och få samma lön ändå?
Intresset för de anställdas hälsa grundar sig i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och den reform som genomfördes i början av 1990-talet. Under de första två veckorna av sjukskrivningen står arbetsgivaren för ersättningen. Arbetsgivaren har även ansvar för att hjälpa den sjukskrivna tillbaka i arbete.

Trana02_webb1 För att träning ska vara obligatoriskt och lönegrundande måste arbetsgivaren förhandla med facket om det. Inom vissa yrkesgrupper, exempelvis brandmän, poliser och piloter, ingår träning i arbetsbeskrivningen. Annamaria Westregård menar att det skulle kunna ses som relevant även inom andra fysiskt krävande yrken.
Men valet av metod för att stimulera anställda att hålla sig i form behöver även ta hänsyn till hur vi fungerar som människor, betonar Annamaria Westregård.
– Träningen blir inte särskilt effektiv om man inte vill, då sitter man ju bara där. Vill man ha mesta möjliga effekt måste nog träningen vara individanpassad.

Så undviker du belastningsskador

  • Försök så långt det är möjligt att flytta kraften till de stora muskelkedjorna. När du moppar golv, dammar och putsar fönster är det bra att försöka hålla handlederna raka och styra rörelsen med hela kroppen.
  • Gör det till en vana att växla mellan att använda höger och vänster sida av kroppen i dina rutinrörelser.
  • Vid tunga lyft: Gå ner på huk och ta i med lårmusklerna, i stället för att kuta ryggen och belasta axlarna.

Källa: Inger W Halldin