Fackförbundet Handels har stämt två Coop-butiker för att de har kringgått lagen om anställningsskydd, las. I stället för att tillämpa turordningsregler har arbetsgivaren sänkt arbetstid för de flesta anställda.

Detta kallas också hyvling och är ett problem som även Fastighets medlemmar drabbats av.

Coop-butikerna har i samband med en omorganisation sänkt arbetstimmar för de flesta av sin anställda. Det är fel, tycker Handels, som stämt butikerna till Arbetsdomstolen, AD. Arbetsgivaren har på det sättet fördelat arbetsbristen på majoriteten av anställda. I stället ska arbetsgivaren, enligt Handels, förhandla om arbetsbrist och tillämpa turordningsregeln om sist sist in, först ut. Det innebär att den som är sist anställd vid arbetsbrist ska sägas upp först.
– Vi måste ha en ordning där anställda skyddas av att få behålla anställningen men också får ha kvar villkoren. Men nu ser vi att arbetsgivare försöker hitta kryphål för att kringgå lagen och då måste vi sätta stopp för det. Därför har vi stämt butikerna AD, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels till Ekot.

Ekot har intervjuat Birgitta och Annika, Coop-anställda som på kort varsel ställts inför ett val. Antingen att tacka ja till sänkt arbetstid eller sluta. Birgittas arbetstid sänktes med 13 timmar i veckan och lönen med 7 500 kronor i månaden. Annika som också fått neddragen arbetstid försöker få så många extratimmar som möjligt. Hon sover med mobilen för att hinna svara först på de erbjudanden som arbetsgivaren skickar ut via sms.

Coop nära stämning i Arbetsdomstolen

Fastighetsfolket har i flera artiklar skrivit om hyvling som städare blivit utsatta för.

Hyvling sätter lagen ur spel

Få heltider – trots facklig framgång