Hallå där Alex Santibañez, klubbordförande på ISS i Stockholm. Du har varit på ett landsmöte med SUN, Service- och tjänstebranschens union i Norden.

Hur ser läget ut i Norden?
– Just nu har de finska fackliga organisationerna problem med den finska regeringen som med tvång vill genomföra en massa försämringar som drabbar de finska arbetarna. Självklart ska vi stödja kompisarna i Finland. Vi antog till exempel ett uttalande till stöd för dem.
– Vi har samma typ av problem i de nordiska länderna. Det märktes till exempel när Skatteverkets rapport om städbranschen presenterades. Representanterna från de övriga nordiska länderna kände igen sig i mycket. Samtliga nordiska länder verkar ha problem med oseriösa städföretag, med offentlig upphandling och att många kunder väljer att köpa för lägsta pris.

Vad har SUN för funktion?
– Det är viktigt att knyta kontakter med fackligt aktiva från olika länder och byta erfarenheter med varandra. Vi har mycket att lära av varandra. Efter mötet med SUN känns det som att hela Norden är ens arbetsplats.

Uttalandet ”Låt inte anställda betala för förbättringen av konkurrenskraften i Finland” finns att läsa på Fastighets webbplats.

SUN ordnar landsmöten en gång per år. De fem medlemsländerna turas om att arrangera. Den här gången var det Sveriges tur. Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson är ordförande även i SUN.
SUN representerar fastighets-, renhållnings- bank- och försäkrings, socialförsäkrings- och väktarbranscherna i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Färöarna.