Med rätt underlag ska det vara enklare att genomföra schysta upphandlingar av städtjänster. Därför har städbranschen påbörjat ett samarbete med myndigheter och kommuner.

Arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen och upphandlande myndighet eller kommun ska tillsammans ta fram ett gemensamt förfrågningsunderlag med ”det bästa av det bästa” inför upphandlingen, berättar Ellen Hausel Heldahl, från Svenskt Näringsliv.
Ellen Hausel Heldahl arbetar med upphandlingsprojekt som Svenskt Näringsliv driver tillsammans med sina medlemsföretag. Syftet är att visa på de positiva effekter som en bra genomförd upphandling kan generera.

Det första projektet i städbranschen är med Riksbanken i Stockholm. Det är en upphandling med fast pris på 245 kronor i timmen, vilket Riksbanken och Almega anser vara ett rimligt pris för städtjänster. De har också tillsammans utformat underlaget och villkoren för upphandlingen.
Nyligen har också ett samarbete påbörjats med Avesta kommun inför kommande upphandling av städtjänster.
– Kommunen får väldigt mycket hjälp och stöd. Det enda som kommunen behöver göra tillbaka är att sprida beslutsunderlaget, showcases som vi kallar det, till andra så att flera lär sig av deras erfarenheter, säger Ellen Hausel Heldahl och fortsätter:
– Det är en spännande utveckling och vi uppmanar flera att samarbeta på det här sättet. Jag tror att branschen och de upphandlade myndigheterna har mycket lära sig av varandra.

Projektet i städbranschen välkomnas av Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.
– När myndigheter och kommuner lär sig att ta fram bra underlag för upphandling av städtjänster bidrar det till att få bort de oseriösa städbolagen. Jag hoppas att den här typen av projekt sprider sig, säger hon.