Regeringen letar nya sätt att få ut nyanlända på arbetsmarknaden och har presenterat 100-klubben. Riksbyggen är en av de första medlemmarna och kriteriet är de ska ta emot minst 100 nyanlända för praktik eller jobb under de närmsta åren.

Regeringen jobbar på olika sätt för att snabba på etableringen av nyanlända och har bland annat lanserat det så kallade snabbspåret. Tidigare i veckan presenterades den nyaste i raden av satsningar, den så kallade 100-klubben. Tillsammans med Sweco, Ragn-Sells, Axfood och Hemköp är Riksbyggen de första att gå med och lovar att erbjuda minst 100 nyanlända någon form av praktik eller jobb under de kommande tre åren.
– Det här blir win-win för alla inblandade. De nyanlända får erfarenhet, arbetskompisar, och träning i svenska medan vi får möjlighet att bekanta oss med fler och dra nytta av den kompetens de har. Vi ser ju en kommande arbetsbrist inom flera yrken i fastighetsbranschen, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

Regeringen utlovar specialutformade stöd- och paketlösningar till företagen som är med i satsningen. Det faller på Arbetsförmedlingen att stå för ersättningen till personerna som deltar i insatsen, och hjälpa till att matcha personers kompetens, utbildning och erfarenheter med företagens behov. Insatserna som kommer att användas är inte nya i sig, det kan handla om exempelvis snabbspår, nystartsjobb, kunskapsvalidering, praktik eller arbetsträning med handledare. Vilka yrken som kommer att bli aktuella hos Riksbyggen inte klart, men Leif Linde menar att det finns behov på flera håll. Han säger också att det här inte kommer att påverka företagets övriga insatser och åtaganden. Yrkesintroduktionsanställningar och andra praktikplatser kommer fortfarande att finnas.
– Vi kommer att se till att vi har handledare som är motiverade och utbildade.  Vi kommer att få stöd med detta men det är också en intern satsning som vi får göra.

Lennart Gunnarsson, ordförande i Fastighets koncernklubb på Riksbyggen, har inte hunnit få någon information om 100-klubben men menar att de från klubbens sida är positiva till initiativen.
– Det får ju inte bli en verksamhet som konkurrerar med den arbetskraft som finns i Sverige men vi vet ju att det finns kompetens som vi är dåliga på att ta tillvara, säger han.

De medarbetare som fungerar som handledare i dag har i stort sett varit positiva.
– Vad man är lite konfunderade över är att man får det avtalade handledartillägget men hittills har handledarna inte fått någon handledarutbildning, som de ska ha, säger Lennart Gunnarsson, ordförande i Riksbyggens koncernklubb.