Fastighets avtalsråd ska behandla 171 avtalsyrkanden den 3–4 november. De flesta berör avtalen om fastighetsarbete med Fastigo och städarbete med Almega Serviceentreprenad.

Förslagen inom fastighetsbranschen handlar framför allt om processen med lönesättning, inflytande vid lönerevision, tydligare löneprinciper och bättre löneutveckling.

Fredrik de Rooy från Riksbyggen i Helsingborg är en av dem som skrivit yrkanden. Han vill satsa på att få ordning på fördelningen av lokala lönepotter.
– På många håll i Riksbyggen har vi haft svårt att komma överens om lönekriterier och har därför också dåligt inflytande över potten, säger Fredrik de Rooy.
Förslaget är att öka den generella delen till 70 procent av löneutrymmet i stället för att fördela pengarna hälften generellt och hälften lokalt på företaget som det är i Fastigoavtalet i dag. Helst vill Fredrik att pengarna ska delas ut lika då facket och arbetsgivaren inte kan komma överens om fördelning av den lokala potten.

Yrkandena för städavtalen handlar mest om anställningstrygghet, allt från att det ska bli enklare att få heltidstjänster, till behovet att skydda sig mot hyvling av tjänster med minskat antal timmar.

Inom specialservice finns det flera förslag på löneökningar, men också förslag på hur arbetsmiljön kan bli bättre.
Efter avtalsrådets diskussion ska förbundsstyrelsen besluta om de avtalskrav som förhandlingsdelegationerna senare ska lämna över.