Fastighetsbolaget Victoria Park ska köpa 911 lägenheter av AB Bostäder i Borås. Fastighetsklubben på företaget är emot försäljningen.

AB Bostäder i Borås och Victoria Park gick i dag ut med information om affären. Kommunfullmäktige ska säga sitt i november. Överlåtelsen av fastigheter ska ske under första kvartalet av 2016.
Fastighetsklubben blev informerad om den nya ägaren på en förhandling i fredags.
– Vi har reserverat oss mot försäljningen. Vi tycker att företaget i stället kan behålla fastigheterna. Den politiska processen är ännu inte avslutad men det ser ut att finnas en majoritet för affären, säger Ulf Ögren, Fastighetsklubbens vice ordförande.

Victoria Park kommer att ta över 13 procent av lägenhetsbeståndet. Det kommer dock inte att leda till övertalighet av personal. Företaget har i cirka ett och ett halvt år haft anställningsstopp. Eftersom personalstyrkan varit för liten under en tid har en del trappstädning, som ingår i fastighetsskötarens arbetsuppgifter, köps av städföretag. Efter att den nya ägaren tagit över fastigheterna kommer även den delen av städningen att återgå till egen regi.

Sven Liljegren, vd för AB Bostäder i Borås, säger i ett pressmeddelande att bostadsbolaget nu får resurser för att bygga nya bostäder. Till 2025 ska det byggas 100 nya bostäder per år.

Nyligen blev det också klart hur arbetet inom AB Bostäder kommer att omorganiseras. Det påverkar i första hand tjänstemän. En nyhet, som berör Fastighetsklubbens medlemmar, är att teamledarrollen ska förändras och kommer att heta samordnare i stället. Samordnarna kommer att få några nya arbetsuppgifter.
– De ska till exempel börja kontrollera fakturor. De ska också hålla koll på kvalitetssäkring, berättar Ulf Ögren.
Företagets områdeschefer kommer att utse de nya samordnarna.

Fotnot: Med fastigheterna i Borås kommer Victoria Park att ha cirka 9 500 lägenheter i hela Sverige.