Klimatet mellan fack och arbetsgivare på det allmännyttiga bostadsbolaget Nyköpingshem har varit ansträngt under flera år.
– Nu har vi fått en ny vd, det ska bli spännande att se hur det blir. Jag ska ha en träff med honom nästa vecka, berättar skyddsombudet Melanie Borgemo.
Hon är utbildad landskapsingenjör och fick jobb som trädgårdsmästare på bolaget för 2,5 år sedan. Sedan dröjde det inte lång tid innan hon blev vald till skyddsombud för de 30 kollegerna som är miljövärdar, bovärdar, fastighetsreparatörer och fastighetsarbetare.

Vad har du hunnit göra som skyddsombud?
– Vi har återinfört skyddsronder, det har varit lite dåligt med det på företaget så vi pushar på. Vi hade en i fjol och hoppas kunna ha en i år.
Vid fjorårets skyddsrond gjordes en genomgång av alla personalutrymmen på företaget.
– Det var inga stora grejer, men vi upptäckte att det saknades brandsläckare och förstaförband på flera ställen. Ventilationen var också dålig i ett par utrymmen.

Vad blir det för inriktning på årets skyddsrond?
– Det är inte bestämt, men kanske utifrån hur folk mår. Vi gjorde en Nöjd medarbetarindex nyligen och det var inte bara positivt utan det kom upp en hel del.

Vad är de anställda inte nöjda med?
– Framför allt har det varit kommunikationen mellan anställda och ledningen. När det skulle ske förändringar i företaget, det kunde vara vid neddragning eller förflyttning av personal, så kom det plötsligt, utan förankring eller riskanalys, ”Nu blir det så här”. Jag hoppas att det blir bättre och att vi delges information på ett tidigt stadium framöver.
– Jag har förstått att den nya vd:n vill höja vårt Nöjd medarbetarindex, så det låter bra.

Är skyddsronder ett bra instrument?
– Ja, det tycker jag. Det är också viktigt att jobba på att alla som råkar ut för ett tillbud ska anmäla. Den som nästan fått garageluckan i huvudet kanske tycker att det är onödigt att anmäla, men tänk om de nästa gång får luckan i huvudet? Många tycker att det är lite bökigt, så jag har ibland haffat någon och så har vi gjort anmälan tillsammans.

Hur ofta har ni tillbud?
– Varje gång vi har arbetsmiljökommitté, vilket är fyra gånger per år, så har vi åtminstone 3–4 stycken. Vanligast är att någon snubblat. Under min tid har det varit små incidenter, som att någon gått baklänges när den klipper häcken och plötsligt har ett räcke i knävecket och snubblar till.
Hon berättar att det före hennes tid på företaget skedde en olycka i snickarlokalen, där en anställd blev skadad i bandsågen.
– Då var det lite sisådär med larmknappar, och kommer man inte åt larmet kan man bli liggande. Efter den händelsen införskaffades hörselskydd med larmdosa som alla behöriga har tillgång till.

Hörselskydd med larm, hur funkar det?
– Det är en larmdosa som sitter ovanpå hörselskyddet, och som är lätt att komma åt om man blir skadad. Sen hoppas jag ju att alla använder hörselkåpor, förstås.

Melanie Borgemo uppskattar att arbetet som skyddsombud tar någon timme 
i veckan i anspråk. Just nu håller hon på med en informationsplansch om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär, vad skillnaden mellan tillbud och olycka är, hur man anmäler med mera. Inom kort hoppas hon kunna lämna över stafettpinnen till någon av kollegerna, eftersom hon ska gå på föräldraledighet. Men det har hittills inte varit lätt att hitta ett nytt skyddsombud.
– Det är jättesvårt, eftersom de som var skyddsombud förut var så motarbetade. Jag ger mig inte så lätt, men det är lätt
 att uppfattas som jobbig. Också av kollegerna. En del tycker kanske att man lägger sig i, att man inte behöver engagera sig i allt.

Vad är ditt bästa tips till andra skyddsombud?
– Att stå på sig, att kämpa på. Och att försöka hitta någon att bolla idéer med.
– Det finns en bra Facebooksida, Support your local skyddsombud!, där man kan ställa frågor och få svar direkt av något annat skyddsombud. Den kan jag rekommendera.

Melanie Borgemo

Gör: Trädgårdsmästare och skyddsombud på Nyköpingshem.
Ålder 29 år.
Familj: Man, dotter och ett barn på väg.
Bor: I Nyköping.
Intressen: Trädgård, att sjunga och vara ute i naturen. Umgås med familjen.