Känner du obehag inför att gå till jobbet? I så fall är du tyvärr i gott sällskap. Hälften av de arbetande svenskarna känner ibland obehag för att gå till sin arbetsplats och 7,8 procent känner så flera gånger i veckan, enligt en ny undersökning från Sveriges företagshälsor.

Är det ett allvarligt problem? Lite lätt måndagsångest för att man hellre ville vara ledig kanske inte är så farlig, men alltför många har större problem än så att brottas
 med: en otrygg arbetsmiljö präglad
 av hot och våld, en chef som är 
frånvarande eller ställer orimliga
 krav, kolleger som fryser ut en, 
riskfyllda uppdrag och arbetsme
toder. Med tanke på att sjukskrivningarna ökar i Sverige, och att det framför allt är de psykiska diagnoserna som tagit fart, är tecknen på att människor mår dåligt av jobbet oroande.

Regeringen räknar i höstbudgeten med att kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering ökar med drygt 6,5 miljarder nästa år. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har
 i intervjuer betonat arbetsgivarnas nyckelroll för att få ned sjuktalen. Nu ska myndigheterna granska hur arbetsgivarna sköter sitt rehabiliteringsuppdrag, och de arbetsgivare som har tillräcklig företagshälsovård och arbetar förebyggande kan få någon sorts belöning.

Det är ju utmärkt med morötter till arbetsgivarna i stället för piskor till de sjuka som var alliansregeringens modell. Sjuktalen måste 
ned. Både för att människor ska slippa må dåligt och för att minska kostnaderna för företagen och samhället. Dessutom måste arbetsplatsolyckorna minskas. Under förra året dog 50 personer på sin arbetsplats, vilket är fullständigt oacceptabelt.

Jobbet måste inte vara kul alla dagar. Men man ska inte behöva må dåligt, bli sjuk eller dö på kuppen. Därför måste arbetsgivarna ta det systematiska arbetsmiljöarbetet på allvar. Och skyddsombuden måste få utrymme för sitt viktiga uppdrag.