I dag återupptas förhandlingarna om vem som ska sköta utemiljön på Växjöbostäder. Enligt Fastighetsklubben visar löntagarkonsultens rapport, som blev klar nyligen, att det finns flera fördelar med egen regi.

Växjöbostäder tog i början av sommaren fram en egen utredning. Den visar att det finns fördelar med att låta entreprenörer sköta jobben. Fastighetsklubben krävde då att en löntagarkonsult ska få i uppdrag att göra en ny, oberoende utredning.

Nu är utredningen klar och Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson tycker att den tydligt visat att det inte alls är säkert att Växjöbostäder kan spara pengar med entreprenörer. Tvärtom kan det bli dyrare, menar han.
– Dessutom finns det ytterligare en utredning som togs fram i början av året som också visar flera fördelar med skötsel i egen regi. Den har dock inte använts som underlag i förhandlingarna, säger Joakim Oscarsson.

Växjöbostäders vd Maria Säterdal vill inte ge några kommentarer så länge förhandlingar pågår.
– Vi ska
 analysera löntagarkonsultens rapport och om vi i förhandlingen kommer fram till att någonting behöver kompletteras kommer vi att göra det. Som företag måste vi alltid agera på affärsmässiga grunder, säger Maria Säterdal.

Enligt en tidsplan ska entreprenörer ta över under första kvartalet 2016. Växjöbostäders utemiljögrupp består av ett trettiotal anställda.

Läs också
Klart vad konsulten ska utreda i Växjö

Tvist om konsultens utredning

Osäker tillvaro på Växjöbostäder