I dag, den 21 oktober, uppmärksammas Sveriges alla skyddsombud på sin egen dag. Ett av dem är Pagona Petrou på städbolaget Inspira, som under dagens skyddsrond bland annat upptäckte att städarna saknar passande skyddskor.

Skyddsronder är till för att uppmärksamma risker på arbetsplatserna. Och Fastighets har varje år ett större fokus på skyddsronder under den europeiska arbetsmiljöveckan, som pågår nu. Då förväntas förbundets 1 096 lokala och 51 regionala skyddsombud göra fler ronder än under resten av året.
Pagona Petrou tycker att det är bra att det kommer påminnelser, men har själv inte bokat in rond den här veckan just för att det är temavecka.
– Jag brukar göra skyddsronder med jämna mellanrum i olika hus. Jag hittar ofta saker som behöver åtgärdas, säger hon.

Den här dagen har hon kallat gruppledare Patricia Arce och arbetsledare Anne Martikainen till rond i kontorshus i Stockholm. De ska se hur arbetsmiljön är för städarna Tsigereda Kidane och Samraewit Woledargye.
Pagona Petrou börjar med att kontrollera städvagnen. Hur är handtaget, rullar hjulen, är den för tung att dra, går moppstativen går att förlänga och förkorta som de ska.
Hon följer sin checklista och frågar Tsigereda om tillgång till personalutrymme, ombytesrum, hur långt det är till tvättmaskinen och var städmaterialet förvaras. Dessutom kommer frågor om stress och arbetsbörda.

Tsigereda Kidane berättar att hon ofta får ont i axlarna av jobbet men vet att det beror på att hon inte städar på rätt sätt.
– Jag vet hur man ska göra men det är så stressigt att jag bara tänker på att hinna klart, säger hon.

Pagona Petrou tittar menande på arbetsledaren och passar på att upplysa kollegan om att friskvårdsbidraget även får användas till massage, inte bara till träning.
Hon hittar dessutom flera saker som behöver åtgärdas eller ses över. Lådorna är staplade för högt i materialrummet och hållaren till moppstativet är sönder på städvagnen.
– Jag kommer tillbaka på efterkontroll, säger Pagona Petrou.

Skyddsronden går vidare. Näst på tur är kollegan Samraewit Woledargye.
Även hon påpekar att det är stressigt att hinna med allt, särskilt på morgonen.
– Det är en stress som du har skapat själv, det är bara receptionen som måste vara klar till klockan 10, påpekar arbetsledaren Anne Martikainen.
– Men om jag inte gör det direkt på morgonen är det fullt med folk i köket och restaurangen och då går det inte att städa där på ett bra sätt, invänder Samraewit Woledargye.

Hon påpekar också att skyddsskorna som hon har är för små, vilket för att hon inte använder dem när hon städar med maskin.
– Du måste beställa sådana på en gång Patricia, det är jätteviktigt, konstaterar Pagona Petrou, och ber gruppledaren att anteckna det.

När rundan är klar konstaterar Pagona Petrou att den här skyddsronden inte sticker ut, hon hittar alltid saker som behöver förbättras.
– Jag kommer att skicka in checklistan och sätta datum på när bristerna ska vara åtgärdade. Framför allt skyddsskorna, säger hon.