Mer än hälften av all frånvaro från arbetet har anknytning till arbetsrelaterad stress, enligt Arbetsmiljöverket. De har gjort stressinspektioner på 1 600 arbetsplatser och hittade brister på mer än hälften. Vanligast var bristande riskbedömning.

Som en del i den tvååriga EU-kampanjen Friska arbetsplatser har Arbetsmiljöverket granskat stress på svenska arbetsplatser.
Förra året inspekterades 1 700 arbetsplatser och de senaste veckorna har ytterligare nästan 1 600 arbetsplatser fått besök.

Och resultatet visar att över hälften hade brister i arbetsmiljöarbetet. Majoriteten av Arbetsmiljöverkets krav gällde undersökning och riskbedömning. Men verket har också ställt närmare 1 000 krav på åtgärder och rutiner för att hantera stress och psykosociala problem.
– Det är allvarligt att många arbetsgivare inte jobbar mer aktivt med att förebygga stress med tanke på att ohälsan ökar stadigt inom det här området, säger projektledaren Britt-Marie Henriksson.

Det här året har verket fokuserat på branscherna förskola, hotell- och restaurang, juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, taxibranschen, öppenvården samt kommunikation- och IT-branschen.
Trots att inte Fastighets branscher har granskats särskilt i det här projektet menar Britt-Marie Henriksson att målet är att informera och uppmärksamma så många som möjligt om problemen.
– Det är jätteviktigt att ha lika stort fokus på de psykosociala frågorna som på andra problem och se det som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger hon.

Även i konkurrensutsatta och ekonomiskt pressade branscher som städbranschen kan arbetsgivarna tjäna på att förebygga ohälsosam stress.
– Det ger så stora konsekvenser och drabbar så många. Dels blir det förödande konsekvenser för den enskilda, men det blir också stora konsekvenser för företag och för samhället i form av långa sjukskrivningar och rehabilitering, säger Britt-Marie Henriksson.

Den som upplever ett högt tryck och ohälsosam stress på jobbet uppmanar hon att kontakta sitt skyddsombud och tillsammans fundera över hur frågan kan väckas på arbetsplatsen. Hon hänvisar också till informationen som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida och till de webbutbildningar om stress som de har tagit fram.

 

Stress vanligt även i Fastighets

Fastighetsfolket ställde några frågor till lokala och regionala skyddsombud på höstens temadagar i Borlänge och Solna. Flera uppgav stress som det största arbetsmiljöproblemet, men hur det yttrar sig skiljer sig mycket åt på de olika arbetsplatserna.

Frågor
1. Vilket är det största arbetsmiljöproblemet på ditt jobb?
2. Hur yttrar sig stressen på din arbetsplats?

webb-Andreas-Aslund_EMKAndreas Åslund, lokalt skyddsombud och fastighetsvärd på HSB Södertörn.
1 – Det är samverkan mellan olika grupper, att hjälpa varandra. Vi är rätt stora och hade förut fastighetsskötare som jobbade både ute och inne. När det sen delades upp mellan en grupp för mark och trädgård och en för fastighetsvärdar tog det lång tid at få en samhörighet. Men nu funkar det bra, vi har samma chef och möten ihop.
2 – Vi har en väldigt bra hantering av stress. Företaget är väldigt måna om att vi ska vara friska och må bra, vi har bra friskvårdsbidrag och om det blir kris är de bra på att lösa den. Personligen känner jag normalt ingen stress eftersom jag planerar arbetet själv. När planeringen sviker kan man förstås känna sig lite stressad.

webb-Yordanos-Stifanos_EMKYordanos Stifanos, lokalt skyddsombud och städare på Rengörare Näslund i Kista, Stockholm.
1 – Vi har en bra arbetsmiljö. Det finns ett samarbete, vi har bra arbetstider och inte delade turer, som många andra har. Arbetsmiljöverket har varit på inspektion och de hittade inget.
2 – Det finns stress, till exempel om någon blir sjuk eller det är något event. Men vi kan hantera det, vi hjälper varandra och samarbetar. Och vi kan ta in vikarie om någon är sjuk längre.

webb-Ingis-Dahlqvist_Sodexo_SLIng-Marie ”Ingis” Dahlqvist, snart regionalt skyddsombud och städare på Sodexo i Gävle.
1 – Jag städar på Gevalia och det största problemet är den psykosociala arbetsmiljön. Det har smugit sig på successivt. Allt ska gå så fort och vi ska vara lite av allt, maskinstädare och sanerare och vi klättrar och utför höghöjdsstädning på varma silotoppari fabriken.
2 – Allt ska vara gjort snabbt eftersom maskinerna inte får stå stilla för länge och vi har sett att personal från Gevalia har tagit tid på oss i smyg. Det en stor stress att rengöra maskinerna på så kort tid, särskilt när det är flera i rad. Det är inte en mänsklig arbetstakt.
– Vi pratar om att vi har ont i axlar, tryck över bröstet och lungkapaciteten blir sämre.

webb-Rickard-Matsson_Hedemorabostäder_SLRickard Matsson, regionalt skyddsombud och fastighetsskötare på Hedemorabostäder.
1 – Det fungerar rätt bra hos oss. Det största problemet jag ser är att cheferna inte har någon utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
2 – Det är mer jobb på mindre folk. Vi har fullt i alla våra lägenheter nu, och till och med en bostadskö, men för fem-tio år sedan hade vi massor av lediga lägenheter.

webb-Carina-Nilsson_Samhall_SLCarina Nilsson, lokalt skyddsombud och driftledare och på Samhall i Gävle.
1 – Stress. Tid är pengar och man ska göra så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt.
2 – På Samhall är ju folk av en anledning, men det tar arbetsgivaren inte riktigt hänsyn till. Jag är själv driftledare så det är jag som fördelar vem som ska göra vad. Samtidigt är det jag som är skyddsombud som får försöka hålla koll på om de klarar av det. Och jag upplever att folk har svårt att säga att de mår dåligt av stress.

webb-Anita-Teravainen_EMKAnita Teräväinen, lokalt skyddsombud och städare på Prostäd AB i Stockholm.
1 – Det är att känna tillhörighet, att bli sedd och hörd och få ta plats i företaget. Att alla kan känna att de är behövda och få uppmärksamhet när de gör något bra.
2 – Vi har bra scheman, tycker jag, men när det händer oförutsedda saker som kunden inte meddelat spräcks schemat. Det kan vara att det sker en ombyggnad av ett kontor och så är det en massa skräp som vi ska röja i. Det har också hänt att företag haft after work och lämnat allt till oss att städa upp dagen efter och så tar det en timma extra.

webb-Robert-Kiema_EMKRobert Kiema, lokalt skyddsombud och fastighetsvärd på Sollentunahem.
1 – Det är stressen. Vi har det egentligen väldigt bra och styr vårt arbete själva, men det dyker ofta upp akuta grejer, hissar som stannar, läckande avlopp, så det går aldrig en hel dag enligt plan. Har man då bokat med en hyresgäst, som kanske stannat hemma från jobbet för att få något åtgärdat, så känns det lite taskigt att behöva ställa in, det blir en press.
2 – Sen vet man ju inte alltid vem som är bakom den där lägenhetsdörren. Vet vi om att det kan bli problem så går vi två, men det kan ju vara nya hyresgäster eller någon som vi aldrig haft kontakt med tidigare.

webb-Per-Erik-Gabrielsson_Tunabyggen2_SLPer-Erik Gabrielsson, huvudskyddsombud och snickare på Tunabyggen, Borlänge.
1 – Vi har egentligen inga stora arbetsmiljöproblem, det som har märkts en del är att vi har blivit omorganiserade flera gånger.
2 – Jag utgår från huvudkontoret men de som är ute i områdena är nog mer stressade när de jobbar själva. Jag ser inga stora tendenser, men man kanske kan säga att det blir lite dålig harmoni.

webb-Ann-Sofi-Wenell_Mellansvenska2Ann-Sofi Wenell, lokalt skyddsombud och städare på Mellansvenska städ, Gävle.
1 – Stress är absolut den största frågan.
2 – Jag har själv sår i magsäcken och jag ser flera kolleger som stressar. Men mina chefer är lyhörda och försöker anpassa så att det ska bli bättre.