Lägg samtalen om las, lagen om anställningsskydd, i papperskorgen. Det tycker Fastighets och fem andra LO-förbund i en debattartikel i tidningen Arbetet om diskussionerna mellan IF Metall, Handels och några arbetsgivarorganisationer.

I debattartikeln vänder sig förbunden mot samtalen om förändringar i las. De skriver att en av förändringarna sägs vara att ge arbetsgivarna fri uppsägningsrätt under de två, tre första åren av en anställning, utan att behöva motivera uppsägningen. Arbetsgivaren ska fritt kunna säga upp, utan att behöva hänvisa till vare sig arbetsbrist eller personliga skäl.

De sex förbunden tycker att det är märkligt att IF Metall och Handels för samtal med sina motparter i frågor som förbunden inom LO är överens om att driva gemensamt. De förändringar som sägs vara aktuella strider, enligt Fastighets och de fem andra, mot ILO-konventionen. Konventionen handlar om att en arbetstagare inte får sägas upp utan ett giltigt skäl.

De sex förbund som står bakom debattartikeln är Fastighets, Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Pappers.

Hela debattartikeln finns att läsa här.