Sedan det blev klart att det inte blir någon samordning mellan LO-förbunden är industrifacken först ut att presentera sina krav inför avtalsrörelsen. De vill ha 2,8 procents lönepåslag i avtal på ett år.

Samarbetet Facken inom industrin består av IF Metall, GS-facket, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen. I kommande avtalsrörelse kräver de ettårigt avtal med löneökningar på 2,8 procent och minst 450 kronors löneökning. Dessutom kräver de en höjning av minimilönerna i de avtal där de finns sådana.

IF Metalls förbundsordförande, Anders Ferbe, säger att det här är en väl avvägd nivå för att höja reallönerna och samtidigt ta hänsyn till industrins konkurrenskraft.
Han menar också att Industrifackens krav fortsatt kommer att fungera som ett riktmärke för resten av avtalsrörelsen, även om det inte finns någon LO-samordning.
– Det kommer att omvandlas även inom andra avtalsområden. Jag tror att märket kommer att kunna upprätthållas väl, säger han.

Industrifacken presenterar ingen särskild ökning av kvinnolönerna men vill ta fram ett arbetssätt där parterna kan jobba tillsammans och löpande med frågan.
– Arbetet ska vara jämställt, allt annat är oacceptabelt. Vi kräver att det träffas en överenskommelse om att införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.
De kräver också åtgärder för bättre arbetsmiljö, bland annat utifrån Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö, samt ökad ersättning till systemet för flex- och deltidspension som infördes förra avtalsrörelsen.

6F:s avtalssekreterare skriver i en kommentar att de respekterar industrifackens krav.
”Facken har valt att prioritera sysselsättningen inom industrisektorn och bedömer att högre löneökningar skulle kunna leda till färre arbetstillfällen i sektorn. Facken inom industrin har gjort denna prioritering och vi kommer inte att ifrågasätta den.”

Då det inte blir någon stor samordning har förbunden inom 6F, där Fastighets ingår, påbörjat ett arbete med att ta fram en egen plattform inför avtalsrörelsen.
”Vi jobbar just nu med att ta fram en avtalsplattform som tar hänsyn till de medlemsgrupper som tillhör våra förbund. Ambitionen är att kunna presentera en plattform och lönekrav i god tid innan avtalsrörelsen drar igång på allvar”, meddelar de i ett pressmeddelande.