Det blev ingen större debatt när förbundsmötet den 3 november behandlade de inkomna 14 yrkandena. Förbundsstyrelsens förslag blev även förbundsmötets beslut i samtliga frågor.

Förbundsmötet, som samlar ombud från förbundets alla avdelningar, hade att ta ställning till förslag om bland annat att sänka medlemsavgiften för vissa grupper och sätta en gräns för avdelningens storlek.

Yrkandet att införa en lägre avgift för unga fick inget gehör men det fick några ombud att ta upp hur Fastighets kan locka flera unga till facket. Erika Haraldsson från avdelningen i Tierp påpekade svårigheten att söka upp potentiella medlemmar i gymnasieskolan eftersom så få går VVS- och fastighetsprogrammet och att det inte finns någon gymnasieutbildning för städare.
– Vi ska finnas där ungdomar finns, till exempel på något event. Det är viktigt att unga ska möte unga. I första hand ska vi ge god magkänsla för facket hos de unga så att de, den dag de kommer ut i arbetslivet på riktigt, minns den där goda magkänslan., sa Erika.

Även äldre kan rekrytera unga, tyckte Camilla Claesson, avdelningen Göteborg centrum.
– På min arbetsplats har vi hög medelålder så det är jag som pratar om facket även med de unga. Att jag är gammal struntar jag i, även de unga ska med i facket.

Beslut i korthet

  • Det blir inget golv för hur små förbundets avdelningar kan vara. Yrkandet, som avslogs, är att avdelningar med färre än 100 medlemmar ska upplösas och medlemmarna förs över till övriga avdelningar.
  • Medlemsavgifterna är oförändrade. Förslaget att sänka avgiften för sjuka, arbetslösa och unga fick inte bifall.
  •  Försäkring om avgångsbidrag, AGB, bör förbättras, men i första hand så att den även omfattar dem som sägs upp på grund av medicinska skäl. Det är dock inte en prioriterad fråga för LO som förhandlar med Svenskt Näringsliv om avtalsförsäkringar. Yrkandet till förbundsmötet att även yngre arbetstagare kan få ersättning fick inte bifall.
  • Förbundet ska fortsätta arbeta för att tandvården på sikt ska ingå i högkostnadsskyddet.
  • Yrkandet att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med LO arbetar för att ge regionala skyddsombud, RSO, tillträde till arbetsplatser med skyddskommitté fick inte bifall. Motiveringen är att RSO inte får ta över det lokala skyddsombudsarbetet. Och i de fall arbetsgivare försöker bilda en skyddskommitté för att stänga ute RSO har den lokala fackliga organisationen rätt att utse representanter i skyddskommittén.
  • Förtroendevalda ska få en bättre introduktion med hjälp av ett gemensamt introduktionsmaterial när de börjar sitt uppdrag.
  • Villkoren för förtroendevalda är oförändrade eftersom de sju yrkanden med diverse förändringsförslag inte gick igenom.

Läs också ”Sänk medlemsavgiften för unga och sjuka”