Det pågår intensiva diskussioner om en samordning i avtalsrörelse i 6F efter den spruckna LO-samordningen. Fastighets centrala avtalsråd vill se låglönesatsningar och tryggare anställningar.

I stället för en samordning inom LO kommer samordning att ske med förbunden i 6F. Diskussionerna handlar i det här läget om att hitta ett ramverk för vad förbunden gemensamt kan binda sig till, till exempel i form av sympatiåtgärder. Det förväntas bli klart under nästa vecka. Även andra LO-förbund som är intresserade kan ansluta sig. Vid ett senare skede, senast vid årsskiftet, kommer 6 F att även lägga fram gemensamma avtalskrav.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson tror mycket på samarbetet i 6F, även i avtalsrörelsen. Förbundet vill kräva löneökningar i krontal och inte i procent.
– Lönepåslag enbart i procent orsakar att lönegapet mellan män och kvinnor och mellan lågavlönade och övriga ökar för varje år, sa Magnus Pettersson på förbundets centrala avtalsråd.

Mer jämställda löner och låglönesatsningar har varit två viktiga frågor för Fastighets under de senaste avtalsrörelserna. De ska prioriteras även denna gång, var budskapet på Fastighets centrala avtalsråd i början av november med representanter för förbundets avdelningar. Avtalsrådet är rådgivande och diskuterar fram frågor som Fastighets bör prioritera bland de 171 inkomna avtalsyrkandena. Deltagarna grupparbetade om prioriteringarna. Det mest kaxiga kravet framfördes av Anette Lindgrens grupp:
– Vi kräver ettårsavtal med 1 500 kronor mer i Serviceentreprenadavtalet och 100 procents utfall för lägsta löner. Vi måste ta kamp för låglönesatsningen, inte minst efter att LO-samordningen spruckit. Rätt till heltid är ett annat mycket viktigt krav.

Otrygga anställningar är ett växande problem framförallt i städbranschen. Avtalsrådet vill därför se skärpta regler för visstidsanställningar så att fler kan få fasta jobb.
– För många av oss unga är det här ett stort problem. Jag vet aldrig från en månad till en annan hur mycket jag får jobba, sa Erika Haraldsson.
Diskussionen om avtalen i fastighetsbranschen handlade mycket om hur de lokala lönepotterna fungerar i verkligheten.
– Vi vill att pottfördelningen slopas helt. I många företag omöjliggör arbetsgivarnas beteende en rättvis lokal lönesättning, sa David Sjörén från avdelningen i Falköping.
Magnus Pettersson påpekade att det på Fastigoföretag varit en positiv löneglidning tack lönepotterna för lokal fördelning.
– Det finns utförliga skrivningar i avtalet om hur löneprocessen ska gå till men vi är dåliga på att driva det lokalt, sa han.

Avtalsrådet är ett rådgivande organ. Förbundsstyrelsen ska fastställa Fastighets avtalskrav vid ett senare tillfälle. Förhandlingsdelegationerna ska träffas i början av nästa år.
Avtalsyrkandena inom Samhallavtalet avhandlas separat tillsammans med de andra LO-förbunden på avtalsträffar runt om i landet under november och december.

Prioriteringar i korthet för de största avtalsområden:

Städavtalen: Löneökningar i kronor och inte i procent, höj avtalets lägsta löner lika mycket som utgående löner. Branschvanetillägg ska betalas ut när man uppfyllt kriteriet och inte först vid lönerevision, minska antalet visstidsanställningar och tydligare skrivningar om tidlöneprincipen så att städarna kan jobba i sin egen takt.

Fastighetsavtalen: Minska andelen lokal pott av löneutrymmet eller ta bort potten helt, inför branschvanetillägg, lönesättningen ska vara sakligt grundad och löneskillnader mellan män och kvinnor korrigeras, höj avtalets lägsta löner lika mycket som utgående löner samt inför uppgift om sysselsättningsgrad i lönespecifikationen.