Linda Karlsson, städare i Lidköping, och Emil Isenheim, fastighetsskötare i Uddevalla, är nyvalda representanter i förbundets förhandlingsdelegationer. Det kommer att bli tuffa förhandlingar men båda hoppas på samordningen med 6F.

Fastighets avtalsråd har utsett representanter för hälften av platserna i förbundets fyra förhandlingsdelegationer. Den här gången har delegationerna ingen LO-samordning att söka stöd hos i avtalskraven eller vid behov av stödåtgärder.webb_Emil-Isenheim_SL
– Det var oansvarigt av förbunden att samordningen sprack. Det finns flera låglönegrupper som behöver förbundens stöd för att deras löner ska kunna lyftas. Fastighets, som ett litet förbund, behöver de andra för att få kraft bakom våra krav, säger Emil Isenheim.

webb_LINDA2Även Linda Karlsson beklagar att LO inte kan hålla ihop den här gången.
– Det blir svåra förhandlingar vilket delvis beror på att LO-samordningen sprack. Men det är svårt att i dagsläget säga hur mycket det kommer att påverka avtalsrörelsen. Även alliansens politik har försvagat fackföreningsrörelsen, säger Linda Karlsson och fortsätter:
– Enligt Almega finns det inte utrymme för löneökningar och många städbolag har svårt att få kunderna att betala bättre för städning. Men jag känner en kampvilja hos medlemmarna för bättre villkor så jag vill vara optimist.
Både Emil och Linda tror mycket på samordningen med 6F och hoppas att fler förbund ansluter sig för att ge samarbetet ännu mer styrka.

Vad är den viktigaste frågan i avtalsrörelsen?

– Jag vill helst få bort de lokala lönepotterna i avtalets lönesystem. När de inte funkar slår de isär kollektivet, sätter gubbarna mot varandra, säger Emil Isenhem.
– Arbetstidsfrågor är mycket viktiga och innebär heltidsarbeten med sammanhängande arbetstid på dagtid. Att få familjelivet att gå ihop med delade turer kan bli svårt och lönen för deltidsjobb räcker inte för att få ekonomin att gå runt, säger Linda Karlsson.

Förbundsstyrelsen kommer att utse ytterligare representanter till förhandlingsdelegationerna. Delegationerna och förbundsstyrelsen ska senare fastställa Fastighets avtalskrav.

Avtalsrådets valde följande personer till förhandlingsdelegationerna

Fastighetsavtalen: Olga Back (region Nord), Emil Isenheim (region Väst), Curt Öhrström (region Ost) och Mikael Norén (region Nord)
Städavtalen: Linda Karlsson (region Nord), Peter Frommelin (region Tvärs), Anna Erixon (region Ost) och Jonas Nordin (region Nord)
Specialserviceavtalet: Ulf Larsson (region Tvärs) och Jan Clausen (region Syd)
Avtalen med Arbetsgivaralliansen och KFO (kooperativa och idéburna företag): Annelie Pettersson (region Ost) och Stefan Björkenstam (region Väst)