Medan städföretagen som ger sig in i offentliga upphandlingar får allt större del av sin omsättning därifrån väljer fortfarande en majoritet att inte delta. Det visar Almega serviceföretagens nya branschrapport.

Almega serviceföretagens branschrapport för år 2015 visar att städbranschen växer. Antalet nyregistrerade företag har dubblerats under de senaste fyra åren. Dessutom ökar antalet nyanställda, och över hälften av de som fått jobb kommer från arbetslöshet.

Men att städbranschen växer leder också till ökad konkurrens i en redan prispressad bransch. Bland företagarna finns stor kritik, inte minst mot hur offentliga upphandlingar fungerar.
Något fler av Almegas medlemsföretag väljer också att avstå från offentliga upphandlingar i år än förra året, 53,5 procent jämfört med 51,4. Trots att förändringarna är ganska små över tid är det fortsatt en majoritet av städföretagen som väljer att inte delta i offentliga upphandlingar.

Samtidigt fortsätter andelen av företagens omsättning som kommer från offentlig upphandling att öka. De senaste siffrorna visar att 34,1 procent kom från offentlig upphandling medan motsvarande siffra föregående år var 30,1 procent.
Detta indikerar, enligt Almega, att de företag som deltar i offentlig upphandling gör det i allt större omfattning, trots att endast 15,4 procent av företagen säger sig göra det i stor omfattning.

Den vanligaste anledningen till att företag väljer att avstå är, enligt rapporten, att det är för mycket fokus på priset och för dålig uppföljning av upphandlarnas egna ställda krav.
Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega, menar att det framför allt är de stora företagens val som ger utslag i rapporten eftersom det är betydligt vanligare för dem att delta i offentliga upphandlingar än små företag. En anledning till det kan vara att de har större flexibilitet.

För att vinna offentliga upphandlingar handlar det om att kunna erbjuda ett lågt pris och Ari Kouvonen menar att de företag som vill erbjuda bra anställningsvillkor ofta väljer bort dessa uppdrag helt.
– Det är beställarna som sätter villkoren, säger han.
Det går visserligen inte att sänka lönerna om man har kollektivavtal, däremot finns det företag som sänker sina kostnader genom att anställa personer med olika typer av lönebidrag, påpekar Ari Kouvonen.

Även Ewa Edström, ombudsman på Fastighets med ansvar för städavtalen, tror att det är svårt att påverka städföretagen att själva ställa krav som är tillräckliga för bra anställningsvillkor.
– Jag tror att man måste påverka beställaren för att få en ren städbransch där man kan konkurrera på lika villkor. Om beställaren ställde andra krav skulle det tvinga de oseriösa att förändra sig, säger hon.

Fastighets jobbar tillsammans med Almega och andra aktörer för att vända trenden och få beställarna att värdesätta kvalitet. Och Almegas Ari Kouvonen är hoppfull.
– Det är en lång resa men det finns tecken på förändring. Det är allt fler som hör av sig till mig och frågar hur de ska göra för att göra en upphandling med bra villkor, säger han.