Trenden med ett växande lönegap mellan tjänstemän och arbetare fortsätter. Förra året hade tjänstemän nästan 50 procent mer i lön än arbetare. Det visar LO:s årliga lönerapport.

LO har presenterat sin årliga rapport över löneutvecklingen i Sverige. Och årets rapport visar inget tecken på förändring i trenden att gapet mellan arbetare och tjänstemän ökar. Lönerna har visserligen höjts för alla, men de har ökat mindre för arbetare än för tjänstemän.

En genomsnittlig arbetare tjänade förra året 24 900 kronor medan en tjänsteman tjänade 36 600 kronor, 11 700 kronor mer.
Och bara sedan förra året har klyftan ökat från 44 till 47 procent. En del av förändringen kan dock förklaras med att yrkeskoderna har ändrats, vilket gör att även statistiken påverkas. Ända sedan början av 2000-talet har skillnaderna varit relativt stora, på nästan samma nivåer som i mitten av 1930-talet.

När det gäller skillnaden mellan män och kvinnor är den fortsatt stor, även om det skiljer mer mellan könen bland tjänstemän än bland arbetare.
Medellönen för manliga arbetare är 15 procent högre än för kvinnliga arbetare, medan skillnaden mellan manliga och kvinnliga tjänstemän är 24 procent.