Bostadsbolaget i Göteborg satsar på sociala projekt i två av stadens mest utsatta områden, Hammarkullen och Norra Biskopsgården.
Redan förra hösten inleddes ett försök med att ha en anställd områdesvärd i Hammarkullen, med uppgift att jobba förebyggande med ordnings- och störningsfrågor för att göra området tryggare.

Tjänsten ska nu permanentas, dessutom kommer projektet att utökas.
– Vi kommer att utöka bemanningen vilket är en del av satsningen. Vi vill öka servicen och vara mer tillgängliga i dessa bostadsområden, säger Rafael Lavicki, Bostadsbolagets förvaltare i Hammarkullen.

Under minst en tvåårsperiod kommer Hammarkullen och Norra Biskopsgården att förstärkas med en kvartersvärd, en miljövärd, en kundvärd och en ytterligare städare vardera.
– Den nya rollen är utvecklande för inte minst städare som nu får en mer betydelsefull roll att vara en medmänniska i dessa områden, säger Fastighets klubbordförande Thomas Gustavsson.
De som ska arbeta där kommer att få utbildning i hur det är att jobba i så kallade utvecklingsområden. Dessutom kommer de att få löneökning. Kvartersvärdarna får 3 000 kronors höjning, miljövärdarna får 2 500 kronor och städarna får 2 000 kronor mer i månaden. Tillägget gäller för det särskilda arbetet i dessa stadsdelar.

Men, alla som vill jobba i områdena måste söka tjänsterna, även de som redan jobbar där.
En av dem är Shivan Abdullah, som redan arbetat som områdesvärd i Hammarkullen i drygt ett år, och som Fastighetsfolket tidigare skrivit om.
Han har både sökt om sin tjänst och varit på intervju, men har ännu inte fått något definitivt besked.
– Jag tycker att det är lite för hårt att alla ska söka om sina tjänster, men det kan även vara bra. Jag är inte orolig att bli omplacerad men det skulle vara tråkigt att behöva byta område. Jag tror att många är missnöjda, säger han.

Ingen kommer att bli av med jobbet i och med detta, men om det är någon annan som är bättre lämpad för jobbet kan det bli omplaceringar inom företaget.
– Tanken med satsningen är att göra skillnad och då ska de anställda vara motiverade. De ska känna att de kommer att spela en  annan roll i Hammarkullen och i Norra Biskopsgården, säger Thomas Gustavsson.
Thomas Gustavsson skötte förhandlingen med arbetsgivaren och är medveten om kritiken. Han tror ändå att det här är en positiv satsning.

Men Shivan Abdullah har också reagerat på att kontrakten som skrivs under är tidsbegränsade till två år.
– Det hade varit mer okej om det hade varit tillsvidare. Men de säger att det kan komma att förlängas, säger han.
Han tycker dock att det är bra att det allmännyttiga bostadsbolaget, som är ett av företagen i koncernen AB Framtiden,  väljer att satsa på området. Nyligen köpte företaget 890 hyreslägenheter i Hammarkullen från bolaget D. Carnegie & Co.
– Det är bra att man satsar på Hammarkullen, både med ombyggnation, nybyggnation och de här nya tjänsterna. Jag tror att det kommer att bli ett bra lyft. Men två år är inte tillräckligt lång tid, säger Shivan Abdullah.