Utvecklingsanställda i Mjölby får enligt Fastighets inte tillräcklig handledning. Samhall håller inte med utan menar att syftet med anställningen är att lära sig att arbeta självständigt.

Fastighets och Samhall har nyligen haft ett möte om hur arbetssituationen ser ut för utvecklingsanställda i Mjölby.
– Det var ett mycket bra möte. Vi har fortfarande olika syn på hur de ska användas i verksamheten men Samhall lyssnar på våra synpunkter, säger Johan Wahlin från Fastighet.

Utvecklingsanställning är en arbetsmarknadsåtgärd med lägre lön än Samhalls ordinarie personal. Det är till för personer som haft extra svårt att komma ut
 i arbetslivet och ska få individuell yrkesinriktad utveckling under handledning. Av Samhalls totalt 23 000 anställda har 1 060 utvecklingsanställning och företaget ska särskilt beakta att motverka undanträngningseffekterna.

Johan Wahlin tycker att utvecklingsanställda ska ha praktisk handledning under tiden som de har den här anställningsformen. Och att de ska arbeta vid sidan av ordinarie personal.
Samhall menar att när utvecklingsanställda kommit långt i sin utveckling ska de också få arbeta självständigt.
– Jag är fortfarande orolig för att utvecklingsanställda kan bli av med handledning för snabbt. Därför tycker jag att det är svårt att se var gränsen går för när det är lämpligt för självständigt arbete i stället för arbete under handledning, säger Johan Wahlin.

Mötet mellan Fastighets och Samhall kom till efter att det lokala skyddsombudet Joakim Häggkvist i Mjölby bett Johan Wahlin, regionalt skyddsombud, om hjälp. Joakim menar att Samhall schemalägger de fyra utvecklingsanställda i Mjölby precis som övrig personal och låter några arbeta själva. Joakim Häggkvist är en av tiotalet ordinarie anställda och ska lära upp utvecklingsanställda, men känner att han inte alltid räcker till på grund av tidspress.

I början av december ska Johan Wahlin träffa områdeschefen i Mjölby om villkoren för utvecklingsanställda. Då ska han även få insyn i schemaläggning av anställda, inklusive utvecklingsanställda.

Fastighets kritik mot att utvecklingsanställda arbetar utan att ha ständig handledning har ingen bäring i kollektivavtalet, säger informationschef Albin Falkmer på Samhall.
– När en utvecklingsanställd har utvecklat sin arbetsförmåga tillräckligt mycket ser vi det som positivt att han eller hon får arbeta självständigt. Det är ett steg i deras utveckling, säger han.
– Det är dock mycket ovanligt att utvecklingsanställda jobbar utan närvaro av ordinarie personal eller handledare. Samhall i Mjölby kommer att lyssna på Fastighets synpunkter på hur vi på bästa sätt lägger upp jobben för utvecklingsanställda, säger Albin Falkmer.

Inför mötet befarade Fastighets också att det fanns risk att utvecklingsanställningar tränger undan ordinarie jobb. Efter att Samhall redovisat hur företaget planerat jobben i Mjölby menar Fastighets att den frågan är utagerad.