Det som tidigare kallades miljöarbete ryms nu i begreppet hållbarhet, där aspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ingår. När man pratar om hållbar fastighetsförvaltning nämns den sociala delen allt oftare.

– Kommunala bostadsföretag har alltid mer eller mindre tagit socialt ansvar. Men arbetet lyfts fram på annat sätt i dag och har även fått större utrymme i flera företag, säger Ylva Sandström på branschorganisationen Sabo.

Ett exempel på MKB:s sociala hållbarhetsarbete är samarbetet med Lorensborgsskolan. Husvärdarna på Lorensborg besöker årskurs 4 tillsammans med projektledaren Daniel Möller för att prata med eleverna om boendefrågor.
Varje klass i årskursen får tre besök av MKB. Samarbetet startade under hösten 2013 och hittills har 28 klasser i hela Malmö fått besök. Husvärd Jan Jörlund är en av dem som var med senast i Lorensborgsskolan.
– Där är Jan, han har varit hemma hos mig, fick jag höra en av eleverna ropa högt när vi kom in till klassrummet för 4 C. Hon verkade lite stolt över det. Och vi tycker att det är skitkul att besöka skolklasserna, säger han.
– När de blivit 15-16 år vill de nog inte jävlas i området för att de känner oss. Vi kommer att få igen för det arbete som vi lägger ner i dag, säger husvärd Robert Fransson.
– Att börja med barnen är ett effektivt sätt att få till en förändring. Vi hoppas ju att de pratar med sina föräldrar om det som de lärt sig, säger Jan.

Roland Claesson och Ingrid Lunderguist.

Ett annat exempel är Café Sexan för seniorboendet i bostadsområdet. MKB sponsrar med förbrukningsmaterial och husvärden Roland Claesson bjuds in för att prata om vad företaget har på gång i området. När vi besöker caféet hamnar Roland snabbt i centrum för pratet runt fikabordet. Många har frågor om inomhustemperaturen.
– För oss som bor här i huset är caféet jätteviktigt. Många är ensamma och behöver sällskap. Roland är alltid behjälplig, säger Ingrid Lunderguist, sekreterare i seniorföreningen som sköter caféet.

Gunnar Bromé är forskare och lärare i urbana studier i Malmö högskola och har studerat satsningar i socialt utsatta bostadsområden. Hans forskning tyder på att fastighetsägare kan öka sin lönsamhet genom aktiv fastighetsförvaltning och att social hållbarhet bidrar till en ekonomisk hållbarhet.