Fastighets och Växjöbostäder är fortsatt oeniga om den yttre skötseln på företaget. I dag fattar bolagsstyrelsen beslut.

Det blev ingen enighet om hur utemiljön ska skötas på Växjöbostäder i den nyligen avslutade centrala förhandlingen. Fastighets vill att företaget fortsätter i egen regi. Växjöbostäder vill lägga ut jobben på entreprenad.
Stora delar av företagets utemiljö sköts av företagets egen utemiljögrupp, utom de delar som tidigare hörde till Hyresbostäder i Växjö. Där delar flera entreprenörer på skötseln av yttre miljö sedan flera år tillbaka.

Fastighets har under den centrala förhandlingen föreslagit effektiviseringar i den egna verksamheten och att gruppen kan få ta över skötseln även i resten av Växjöbostäder.
– Vi har försökt påverka så långt som det varit möjligt. Vi har även kommit med alternativa förslag. Men Växjöbostäder har inte visat intresse för att diskutera vidare våra förslag, säger Joakim Oscarsson från Fastighets.
– Vi och Fastighets har inte samma uppfattning om vad som är bäst för bolaget, nämligen att konkurrensutsätta verksamheten, säger Maria Säterdal, vd för Växjöbostäder.

Senare i dag kommer även bolagsstyrelsen för Växjöbostäder att ta ställning. En av beslutspunkterna på dagordningen är att konkurrensutsätta arbetet inom företagets avdelning för yttre miljö.

Om bolagsstyrelsen beslutar att outsourca arbetet kommer Växjöbostäder att ta fram ett förfrågningsunderlag och därefter påbörja ett anbudsförfarande.
– Som fackförbund kommer vi då att bevaka att upphandlingen går rätt till. Vi kommer att ställa krav på att de som får uppdragen ska vara företag med kollektivavtal och att de garanterar en verksamhetsövergång så att även de anställda får gå över, säger Joakim Oscarsson från Fastighets.