Fastighets har tagit ännu ett steg i planering av riksavtalsförhandlingarna. Efter att förbundsstyrelsen utsett tolv personer till förhandlingsdelegationerna är delegationerna fulltaliga.

Fastighets har 18 riksavtal som kommer att gå ut under 2016. Fyra förhandlingsdelegationer kommer tillsammans med avtalsansvariga ombudsmän och förbundsledningen att sköta förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna.
Avtalsrådet valde tolv ledamöter till förhandlingsdelegationerna för några veckor sedan och nu har förbundsstyrelsen utsett ytterligare tolv. För de flesta ledamöterna kommer det att bli en ny erfarenhet men de har vana av andra typer av förhandlingar sedan tidigare.
Det kommer dock att dröja innan förhandlingsdelegationerna ska börja sitt arbete på allvar. Första träffen är planerad till början av februari.

Vilka krav Fastighets kommer att ställa är också en senare fråga. Avtalssekreterarna inom 6F diskuterar hur förbunden kan stötta varandra under avtalsrörelsen efter att LO-samordningen spruckit. Ramarna för samordningen och vilka gemensamma lönekrav förbunden kommer att ställa presenteras i mitten av december.

Förhandlingsdelegationerna i sin helhet:

Fastighetsavtalen:
Camilla Claesson (region Väst), Timo Närhi (region Syd), Mohamad Elmarghichi (region Ost), Beatrice Blisserpont (region Tvärs), Olga Back (region Nord), Emil Isenheim (region Väst), Curt Öhrström (region Ost) och Mikael Norén (region Nord).

Städavtalen:
Jeanette Cervin (region Tvärs), Lovisa Segerqvist (region Nord), Sergio Laguna (region Syd), Cecilia Samuelsson (region Väst), Linda Karlsson (region Nord), Peter Frommelin (region Tvärs), Anna Erixon (region Ost) och Jonas Nordin (region Nord).

Specialserviceavtalen:
Tommy Holmbom (region Väst), Erika Sundvall (region Nord), Ulf Larsson (region Tvärs) och Jan Clausen (region Syd).

Avtalen med Arbetsgivaralliansen och KFO (kooperativa och idéburna företag):
Joakim Olofsson (region Syd), Thomas Niska (region Nord), Annelie Pettersson (region Ost) och Stefan Björkenstam (region Väst).

Personerna i fel stil har valts av förbundsstyrelsen, resten av avtalsrådet.

Läs också:
De ska förhandla Fastighets nya avtal
Avtalsrådet kräver löneökningar i kronor