Just nu pågår LO Ungdomsforum på Runö kursgård utanför Stockholm. Där har över 250 ungdomar från samtliga LO-förbund samlats för att utbyta erfarenheter. Tio av dem kommer från Fastighets.

Temat för årets forum är ”Vi är nu”. Det syftar till att unga inte bara är framtiden utan även finns redo att engagera sig just nu, och från Fastighets finns en stor delegation på plats.
– Det är jättekul att vi är så många från Fastighets, fler än vid något av mina tidigare forum, säger Frida Edvardsson från region Tvärs, som deltar för fjärde gången.

Hon vet att forumet och möjligheten att träffas över förbundsgränserna kan leda till goda idéer.
– I Norrköping försöker vi starta en lokal ungdomskommitté och den tanken startade på förra årets ungdomsforum, säger Frida Edvardsson.
Men det är också flera nya i delegationen. En av dem är Ali Isik från region Syd.
– Det är bra och kul att vara här, man träffar många nya människor, man lär sig saker, utvecklas och får med sig tips för framtiden, säger han.

Under torsdagseftermiddagen har förbunden haft förbundsträffar och det gav Fastighets representanter möjlighet att diskutera verksamheten i förbundet. Frågeställningarna gällde hur Fastighets ska jobba för att rekrytera unga, hur unga ska aktiveras och hur facket ska bli mer attraktivt.
Och Ali Isik är säker på att det går att vända den generella trenden att allt färre är med i facket.
– Vi måste ta hand om våra unga kamrater och förklara för dem vad det betyder att vara med, säger han.

Även Lina Kedner från region Väst är positiv till att det går att få unga engagerade. Hon är också med på LO:s ungdomsforum för första gången och ser det som en bra motivation för arbetet på hemmaplan.
– Jag blir jätteinspirerad. Det är bra att kunna byta idéer och se andras lösningar på problem som vi stöter på i Fastighets. Det har jag saknat, säger hon.

När det gäller sätt att nå ut till unga har Lina Kedner flera idéer. Hon föreslår bland annat att det ska finnas en telefon-app som riktar sig till unga. Andra förslag som kom fram under gruppdiskussionerna var att hitta argument som tydligare fokuserar på varför unga ska vara med i facket, att väcka engagemang genom att ha fler ungdomsansvariga och att ha en mer nära kontakt med medlemmarna.