LO-distriktet i Stockholms län vill gå från ord till handling i flyktingsituationen och hyra ut fastigheter till Migrationsverket. De uppmanar både Europa och den svenska fackföreningsrörelsen att hjälpa till och ta ansvar för situationen.

Regeringen redovisade i går förslag på skärpta regler för flyktingmottagandet i Sverige. Sedan några veckor tillbaka kallar också Migrationsverket situationen akut och har meddelat att de inte kan garantera att asylsökande som kommer till Sverige får tak över huvudet. Nu reagerar LO-distriktet i Stockholms län och under tisdagens representantskap antog de ett uttalande om att LO inte bara bör agera långsiktigt eller genom politisk påverkan, utan också praktiskt.

Distriktet föreslår att LO och LO-förbunden ska ställa någon eller flera av de stora kurs- och konferensgårdar som fackföreningsrörelsen äger till Migrationsverkets förfogande.
– Det är lätt att kräva förändring av andra men vi är inte alltid bäst på att se vad vi själva kan bidra med, säger Stefan Hansson, försteombudsman på LO-distriktet.

De har inte undersökt vilka anläggningar som skulle kunna vara aktuella och det är hittills ingen som har antagit utmaningen, även om uttalandet fått viss spridning i sociala medier. Stefan Hansson resonerar att den fackliga utbildningsverksamheten, som också bidrar till ökad öppenhet och integration, kanske bör prioriteras högre än den kommersiella kursverksamheten. Men han tillägger att det i sådana fall blir något för kursgårdarnas ägare att ta ställning till.

I uttalandet står det också: ”Det är i tider av kris som de fina orden om solidaritet prövas i praktiken. Det är nu upp till bevis för hela Europa att konstruktivt delta för att säkra ett värdigt mottagande av asylsökande. Sveriges signal till omvärlden bör vara ett skarpt fördömande av de länder som väljer att inte bidra samtidigt som vi värnar alla flyktingars rätt att pröva sin asylrätt här.”