17,9 procent av fastighetsföretagen har fackliga representanter i bolagsstyrelsen. Långt i från en majoritet, men högt jämfört med flera andra branscher. Inom hotell och restaurang är det endast 2,2 procent som har det.

Många fackförbund utnyttjar inte sin lagliga rätt att ha arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelsen, vilket Kommunalarbetaren nyligen rapporterat om.
Allra minst facklig representation finns det inom hotell- och restaurangbranschen. Där har endast 2,2 procent av bolagen en arbetstagarrepresentant i styrelsen, vilket kan jämföras 28,8 procent i tillverkningsindustrin eller 17,9 procent bland företag som sysslar med fastighetsverksamhet. Siffrorna kommer från SCB.

Det finns ingen specifik statistik för städbranschen men enligt Fastighets egna siffror har förbundet nästan 70 medlemmar som sitter med i bolagsstyrelser, och majoriteten arbetar på bostadsbolag.
– Visserligen har vi inte rösträtt, men vi har ändå möjlighet att göra oss hörda, särskilt när det gäller personalfrågor, säger Kaj Edwertz på Örebrobostäder.
Han har suttit med som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen i 15 år och tror att det blir mer naturligt för facket att ta sin plats om det finns en stark klubb på företaget, som det gör hos Öbo.
Och han ser framför allt fördelar med förtroendet.
– Vi får ibland veta saker som är hemliga och som vi inte får sprida vidare, och det kan kännas lite konstigt. Men det är ändå bra att vi får ta del av informationen och kan ge råd, säger Kaj Edwertz.

Fastighetsbranschen är mansdominerad och det ger utslag även bland styrelseuppdragen. I den kvinnodominerade städbranschen finns få arbetstagarrepresentanter. Sammantaget är färre än tio av representanterna från Fastighets kvinnor.
En av dem är Liljana Panic på Sodexo i Göteborg. Hon tror att det snarare handlar om okunskap bland medlemmarna än om diskriminering.
– Jag har själv suttit länge i Sodexos styrelse och har inte reflekterat så mycket över det men jag tror att det är få som känner till vad bolagsstyrelsen egentligen gör, säger hon.

Liljana Panic sitter även med i Fastighets förbundsstyrelse och menar att det kanske behövs mer information till nystartade klubbar.
– Jag tycker att det är viktigt att vara med och påpeka i fall de inte gör rätt, och jag känner att man kan påverka. Vi har möjlighet att lägga fram sånt som de andra i styrelsen inte känner till och kan berätta om något inte fungerar, säger hon.
– Vi har haft starka fackliga styrelserepresentanter på Sodexo så jag tror att vår styrelse har lärt sig att vi har vår plats.

Sodexo är alltså ett av få företag utanför fastighetsbranschen som har representanter från Fastighets i bolagsstyrelsen. Några andra exempel är Samhall, Corvara och Primär fastighetsförvaltning. Värt att påpeka är dock att stora företag med flera fackliga organisationer kan ha arbetstagarrepresentanter från andra fackförbund.

 
Rätt till två ledamöter
Arbetstagare har rätt till plats i bolagsstyrelsen på företag som har kollektivavtal och minst 25 anställda. Två ledamöter med en suppleant vardera får väljas och det är de största facken på arbetsplatsen som utser representanterna.
(Källa: Kommunalarbetaren/Lagen om styrelserepresentation för privatanställda)