Situationen på arbetsmarknaden ljusnar. Framförallt har arbetslösheten börjat minska för utlandsfödda kvinnor.

Under det senaste året har antalet sysselsatta på arbetsmarknaden ökat och arbetslösheten har sjunkit, visar siffrorna från Arbetsförmedlingen som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hänvisade till i dag på en presskonferens om arbetsmarknadsläget.
Samtidigt som arbetslösheten sjunker mer för inrikesfödda än för utrikesfödda så ser det ljusare ut för utrikesfödda kvinnor.
Ylva Johansson lyfte också fram situationen för långtidsarbetslösa:
– Långtidsarbetslöshet har legat still under lång tid, men den har börjat sjunka nu, även bland dem som varit arbetslösa en längre tid. Vi har ett bra läge på arbetsmarknaden att jobba mer med dem som har extra svårt att hitta arbete, till exempel sökande med funktionshinder.

I ett läge när arbetsmarknadssituationen förbättras vill regeringen vara mer sparsam med subventionerade anställningar.
– Det är viktigt med träffsäkerhet, så att de riktas till dem som i första hand behöver det, sa Ylva Johansson.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson välkomnar regeringens syn på subventionerade anställningar. Han tycker också att en rensning bland stödformerna behövs.
– Med färre stödformer blir det också lättare att kontrollera träffsäkerheten. Det finns dock alltid folk som behöver någon form av lönebidrag för att lättare komma ut på arbetsmarknaden, säger Magnus Pettersson.
Helst vill Magnus Pettersson också att en begränsning införs för hur många anställda med bidrag ett företag kan ha. Inom städbranschen finns det exempel på städbolag som bedriver hela sin verksamhet med personer med anställningsstöd.

Arbetslösheten sjunker något även för medlemmarna i Fastighets arbetslöshetskassa. Oktober 2014 var 5,3 procent öppet arbetslösa och 6,0 procent i åtgärder. I år var siffrorna 5,2 respektive 5,9 vid samma tid.