Regeringen lägger fram förslaget om skärpta visstidsregler till riksdagen. Syftet är att försvåra missbruket av tidsbegränsade anställningar.

Enligt EU-kommissionen uppfyller inte den svenska lagen om anställningsskydd kraven på åtgärder för att förebygga missbruk av tidsbegränsade anställningar. Därför har regeringen låtit en utredning ta fram förslag på skärpta regler som ska hindra att människor fastnar i långa kedjor av visstidsanställningar och att arbetsgivare utnyttjar detta.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har kommenterat problemet i en debattartikel i Aftonbladet. Hon menar att visstidsanställningar behövs för att ha en flexibel arbetsmarknad.
”Det som inte kan accepteras är när möjligheten till tidsbegränsade anställningar missbrukas och den anställde tvingas till upprepade visstider hos samma arbetsgivare år efter år”, skriver hon och påpekar att det hittills gjorts för lite för att komma till rätta med problemet.

I dag, torsdag, lägger regeringen fram lagförslaget som tidigare har varit ute på remiss hos en mängd organisationer och myndigheter. Det innehåller två väsentliga delar delar. Dels ska det finnas en ny regel som innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i flera fall än i dag. Dels ska det vara ökad informationsskyldighet från arbetsgivaren till den anställde så att det ska bli lättare att hävda sin rätt till tillsvidareanställning.

Om riksdagen antar förslaget kan de nya reglerna börja gälla den 1 maj 2016.

Läs mer:
För och emot nya visstidsregler
Kritik mot förslaget om visstidsregler