Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter i Finland har strandat. Syftet var att hitta alternativ till regeringens förslag om försämrade arbetsvillkor.

Arbetsmarknadens parter har diskuterat åtgärder för förbättra landets konkurrenskraft. Bakgrunden är en oro för den finska ekonomin och sysselsättningen. I onsdags lämnade Finlands Näringsliv, EK, förhandlingsbordet.
FCC, centralorganisation för flera finska fackförbund, hade bland annat föreslagit oförändrade löner för 2017, sänkta sociala avgifter samt en semesterlön som sänks när arbetslösheten ökar och ökat vid ett bra sysselsättningsläge. Inget av förslagen blir av eftersom parterna inte kunde nå en överenskommelse.

Det finska fackförbundet PAM, som bland annat organiserar städare, beklagar att Finlands Näringsliv, EK, hoppat av.
– PAM och andra fackliga organisationer undrar om EK ens på allvar ville få fram en uppgörelse. Alternativet med regeringens tvångslag innebär många förslag som EK hellre välkomnar, säger Niina Koivuniemi, organisationsansvarig på PAM.

Eftersom arbetsmarknadens parter inte lyckats komma överens kommer riksdagen under våren att få ta ställning till regeringens lagförslag om försämringar i arbetstids- och semesterreglerna. Bland förslagen finns en obetald karensdag i sjukskrivningar, att göra två allmänna helgdagar obetalda och halvera övertidsersättningen.
– Tvångslagen kommer även att bli ett tak för hur mycket en arbetsgivare får betala. Det strider mot den finska grundlagen, säger Niina Koivuniemi.