Lägg så mycket som möjligt av löneutrymmet på grundlönen i stället för lönetilläggen. Det är ett av avtalsyrkanden från avtalskonferenserna på Samhall.

De sju LO-förbund som har ett gemensamt kollektivavtal med Samhall har genomfört avtalskonferenser med förtroendevalda på sju platser i landet. Den sista pågår i dag och i morgon i Sundsvall.

Utöver kravet att höja grundlöner så mycket som möjligt vill ombuden på avtalskonferenserna även se över städarnas löneplacering. Enligt Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets, placeras städare ofta i den lägsta gruppen för arbetsuppgiftstillägg, grupp 1. Men städare jobbar i regel självständigt och klarar av flera arbetsuppgifter, några av kriterierna för ett högre tillägg.

Även situationen för utvecklingsanställda har diskuterats. Utvecklingsanställningar är en arbetsmarknadsåtgärd med lägre lön för dem som haft extra svårt att komma ut i arbetslivet. Kravet är att få upp lönerna för utvecklingsanställda som ofta ses som ordinarie personal.
Det finns även krav på att arbetsmiljön ska upp på förhandlingsbordet med anledning av de tuffare arbetsvillkoren på Samhall.

Under våren ska kraven från avtalskonferenserna sammanställas och de sju LO-förbunden ska tillsammans utse förhandlingsdelegationerna. I juni ska förbunden lämna över sina gemensamma avtalsyrkanden till Samhall.
Kollektivavtalet gäller till och med den 30 september.