Det är för få som väljer att gå yrkesprogrammen på gymnasiet och en anledning är att programmen inte syns tillräckligt. Nu startar regeringen en kampanj tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv och gör 2016 till Yrkesprogrammens år.

– Vi ska höja yrkesutbildningens status och kvalitet och det är särskilt fint att vi kan göra det tillsammans med arbetsmarknadens parter, sa gymnasie- och kompetensutvecklingsminsiter Aida Hadzialic på S:t Martins gymnasium i Solna på tisdagsmorgonen.

Under 2016, Yrkesprogrammens år, kommer de att arbeta tillsammans från varsitt håll för att lyfta utbildningarna och regeringen avsätter 32 miljoner kronor till detta.
– Det ska gå både till kampanj- och verksamhetsinsatser. Vi kommer bland annat att kora bästa yrkesläraren, se till att branscherna är mer närvarande på skolorna och förbättra praon, säger Aida Hadzialic.
Exakt hur detta ska göras och hur pengarna ska fördelas är inte bestämt ännu men det ska enligt Aida Hadzialic definieras inom kort. Klart är att särskilt fokus kommer att läggas på Yrkes-EM som kommer att hållas i Göteborg i slutet av nästa år eftersom det ses som en bra reklam för yrkena och utbildningarna.

Att de yrkesinriktade programmen är viktiga för Sverige är regeringen och parterna överens om. Därför är det problematiskt att färre söker sig till dessa utbildningar och att kommuner väljer att lägga ner vissa av de kostsamma programmen, samtidigt som det saknas utbildad arbetskraft inom flera yrken.
Fastighetsbranschen är ett exempel på en sådan bransch och Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har rapporterat att det kommer att behöva rekryteras 10 000 personer under de kommande tio åren. Störst är behovet av fastighetstekniker och fastighetsingenjörer.

Vad är LO:s respektive Fastighets ansvar för att locka fler till programmen?
– LO har en roll att lyfta yrkesutbildningen och stå bakom yrkeslandslaget, där vi är med i styrelsen. Vi har ett generellt ansvar, sedan är det viktigt inom varje förbund att arbeta med sina områden. Fackens uppgift är att satsa på löner, villkor och arbetsmiljö, säger Tobias Baudin, LO:s förste vice ordförande.

Achraf Rchoc, förstaårselev på måleriprogrammet, tycker att det är bra att lyfta fram yrkesutbildningarna, men var själv tidigt inställd på att välja en praktisk utbildning. Anledningen till att han fick upp ögonen för måleriyrket var att han fick möjlighet att prova det under ett sommarjobb.
– Det var min styvfarsa som frågade om jag ville måla en stuga och visade mig hur jag skulle göra, tidigare hade jag funderat på fordonsprogrammet. Men det var kul och nu känner jag att det här yrket vill jag jobba med resten av mitt liv, säger Achraf Rchoc.
Han tror därför att det praktiska arbetet på skolan och praktiken är bra och viktiga delar inför arbetslivet.

 

Läs mer:
Bättre kunskap ska få fler att välja yrkesprogram