En av tre arbetare som är berättigad till mer pengar under föräldraledighet utnyttjar inte möjligheten. Det visar en ny LO-rapport om försäkringen föräldrapenningtillägg, FPT.

Sedan januari 2014 kan privat- och kooperativanställda föräldrar utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar.
– Ersättningen gör skillnad på privatekonomin, säger Thord Ingesson på LO som skrivit rapporten Föräldrapenningtillägget – en ny försäkring för ökad rättvisa och jämställdhet.
Thord Ingesson jämför tillägget med barnbidraget. Till exempel med en månadslön på drygt 22 000 kronor blir föräldrapenningtillägget en halv gång större än barnbidraget.

FPT ska ansökas från Afa försäkring och ett antal kriterier ska uppfyllas. Långt ifrån alla som har rätt till pengarna använder dock möjligheten. Thord Ingesson tror att det framförallt beror på okunskap.
– Här har både facket och arbetsgivarna en viktig uppgift att gå ut med mer information. Statistiken visar att när Afa försäkring går ut med reklamkampanjer ökar antalet ansökningar betydligt, säger Thord Ingesson.

Rapporten visar också att föräldrapenningtillägget bidrar till mer jämställda uttag i föräldraförsäkringen.
– Ekonomin spelar roll när föräldrarna ska fördela dagarna. Med stöd av tillägget förlorar föräldrarna inte lika mycket när pappan till exempel tar ut hälften av dagarna, säger Thord Ingesson.
I genomsnitt tar männen ut cirka 28 procent av totalt antal utbetalda ersättningsdagar med föräldrapenningtillägg. Det anses i rapporten vara ett relativt högt uttag.

Statistiken visar också vilket kollektivavtal de som anmält uttag av tillägget tillhör. Inom Fastighets avtalsområden tog cirka 800 kvinnor och cirka 300 män ut pengar under 2014. Inom Handels avtalsområden är motsvarande siffror cirka 8 000 respektive cirka 1 800.

Fakta om föräldrapenningtillägget

  • Tillägget ges för en sammanhängande ledighet fram till det att barnet fyller 18 månader.
  • Ersättningen betalas under högst 60 dagar för den som varit anställd i minst tolv månader och under högst 180 dagar för den som varit anställd i minst 24 månader.
  • Ersättningen motsvarar 10 procent på föräldrapenningsunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 37 000 kronor i månaden. För lönedelar över 37 000 kronor får man 90 procent.