Jobben under de kommande två åren kommer främst att öka inom privat och offentlig tjänstesektor.
– Jag tror att jobben inom städsektorn kommer att bli fler. Jag ser också en gynnsam utveckling i fastighetsbranschen, säger Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har i dag presenterat sin arbetsmarknadsprognos för åren 2016 och 2017. Den visar att sysselsättningen kommer att öka. Arbetslösheten kommer att minska från dagens 7,5 procent till 6,6 procent 2017. De nya jobben kommer att finnas över hela landet, men framförallt i storstadsregionerna.

Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, ser ljust på städarnas situation på arbetsmarknaden.
– Ruttjänsterna är en av nycklarna för ökat behov av städare. Därför är det viktigt att det bevaras på något sätt. När hushållen börjar lägga om sitt konsumtionsmönster innebär det att den här typen av tjänster prioriteras mer. Jag ser absolut ingen försämring för städarnas arbetsmarknad.

Arbetsförmedlingen vill helst att ruttjänsterna breddas som en av flera jobbåtgärder. Generaldirektör Mikael Sjöberg ser ett behov av en rad reformer på arbetsmarknaden för att bland annat underlätta för grupper som har svårt att ta sig fram på arbetsmarknaden.

I takt med att fler bostäder byggs ökar även behovet av den arbetskraft som ska sköta fastigheterna.
– Vi har i många år haft en eftersatt produktion av nya bostäder i Sverige som vi nu har att ta igen. Med tanke på den befolkningstillväxten vi har just nu, blir behovet av nya bostäder ännu större. I det perspektivet är det en gynnsam utveckling för fastighetsbranschen, säger Tord Strannefors.