Antalet elever som studerar på gymnasiernas lärlingsutbildningar har ökat kraftigt under det senaste året. Men inom fastighetsinriktningen är det oförändrat.

Lärlingsutbildningar infördes i gymnasieskolan 2011. Hälften av utbildningen ska ske på en arbetsplats, hälften i skolan. Eleverna som gått den gymnasiala lärlingsutbildningen har goda chanser att få jobb efter utbildningen. Det visar en ny undersökning från Skolverket.

Enligt Skolverket har elevantalet ökat kraftigt under det senaste året. I dag går cirka 8 300 elever på lärlingsprogrammen. Det är drygt 1 000 fler elever än hösten 2014. Det sker samtidigt som antalet elever på yrkesprogram har gått ner.
Även för programmet VVS och fastighet med lärlingsutbildning har det totala antalet elever ökat från 576 hösten 2014 till 599 till hösten 2015. Men de som valt inriktningen fastighet, för yrken inom fastighetsbranschen, har minskat från 46 elever till 45.

Undersökningen visar att 90 procent av de tillfrågade eleverna har någon form av anställning ett och ett halvt år efter avslutade studier. Cirka hälften av eleverna svarar att de arbetar inom den bransch som de utbildades inom. 20 procent svarar att de jobbar inom en annan bransch.
Elevantalet i undersökningen som gått lärlingsutbildningen inom VVS och fastighet är så pass litet att Skolverket inte vill dra några slutsatser. Men svaren från dem ligger i linje med undersökningens resultat vad gäller chansen att få jobb efter skolan.

Enligt Skolverkets statistik har 60 gymnasieskolor lärlingsutbildning inom programmet VVS och fastighet. Av dem har 20 lärlingar inom inriktningen fastighet.