Det är långt kvar innan arbetare i LO-yrken kan arbeta till ålderspensionen, tycker LO i en ny rapport. Medelåldern för att gå i pension är 63,7 år för Fastighets yrkesgrupper.

LO har tagit reda på hur länge arbetarna kan jobba tills de går i pension. Det är en uppgift som LO saknat i debatten om att förlänga arbetslivet. Statistiska centralbyrån, SCB, har tagit fram beräkningar av den faktiska medelpensionsåldern för olika LO-yrken som presenteras i LO:s nya rapport Vem kan jobba till 67?.
För samtliga arbetare är medelpensionsåldern 63,8 och för Fastighets yrkesgrupper en månad lägre, 63,7 år. Fastighets yrkesgrupper ligger drygt ett år under det som uppfattas som ordinarie pensionsålder, 65 år.

I undersökningen fördelas yrken inom Fastighets i fyra grupper: fastighetsskötare, hotell- och kontorsstädare, fönsterputsare med flera, saneringsarbetare samt vaktmästare med flera.
Saneringsarbetare är den av Fastighets yrkesgrupper som är längst kvar i arbetslivet, i genomsnitt till 64,2 års ålder. Vaktmästare har den lägsta medelpensionsåldern på 63,3 år. Däremellan är grupperna städare med medelpensionsålder på 63,6 år och fastighetsskötare på 64 år. Fastighets ordförande Magnus Pettersson är överraskad av att pensionsåldern ligger så pass högt för förbundets yrkesområden.
– Men problemet är att de måste jobba till 67 för att få ut 60 procent av sin slutlön i pension. Att vaktmästare går i pension tidigare kan delvis bero på att här ingår många föreningsanställda vaktmästare med lönebidrag på grund av sjukdom eller skada, säger Magnus Pettersson och fortsätter:
– Jag hör ofta städare säga att de inte orkar jobba till 65 så jag tror att många härdar ut för att få en mer dräglig pension att leva på. De har insett hur mycket sämre pension de kommer att få om de lämnar arbetslivet för tidigt. De är inte kvar på jobbet för hälsans skull.

Män i Fastighets jobbar längre inom alla yrkesgrupper, utom som städare. Manliga städares medelpensionsålder är 63,5. Kvinnliga städare jobbar i genomsnitt en månad längre, tills de är 63,6.
Kvinnliga vaktmästare är den yrkesgrupp i Fastighets som har den allra lägsta medelpensionsåldern, 62,7 år.

LO skriver i rapporten att det viktigaste på lång sikt är att förbättra arbetslivets villkor så att fler kan och orkar jobba längre. För den som är utsliten kan en höjning av åldersgränsen för sjukersättning till 67 års ålder på kort sikt vara ett alternativ i kombination med en mer generös sjukersättning.

I en annan rapport om pensionens storlek för LO-grupper, som också publiceras i dag, skriver LO att dagens pensionssystem med allmän pension och tjänstepension ger för lite i pension till en arbetare. Beräkningar visar att det krävs heltidsarbete till 67 års ålder för att uppnå en pensionsnivå i den allmänna pensionen motsvarande cirka 60 procent av slutlönen.