Mer än 150 000 personer har kommit till Sverige för att söka asyl i år och boendesituationen har blivit akut. Många har fått bo tillfälligt i gymnastiksalar, till exempel på Stenebergsskolan i Gävle. Det är ett av två boenden i trakten som Sodexo bemannade under en månad. Uppdaterad version.

Trots att det är välstädat sitter lukten av gammal gymnastiksal i väggarna. Ljusa träsängar har placerats ut på golvet och på dem sitter, umgås, pratar, sjunger, ammar, leker och sover en liten del av de asylsökande som tagit sig till Sverige under de senaste månaderna.
Mitt bland alla människor och sängar går Pranom Bjellmeus med en städmaskin. Golven städas flera gånger varje dygn för att hållas rena, trots att det
 är skoförbud i salen. Det blir snabbt skitigt när 50 personer ska leva tillsammans på liten yta.

Pranom Bjellmeus är en av de 30 personer som har rekryterats till de två boendena i och utanför Gävle. Och det här är inte som vilket uppdrag som helst, här är hon och hennes kolleger mycket mer än bara städare. De serverar frukost, lunch och middag, de tolkar efter bästa förmåga, sköter kontakter med myndigheter och volontärer och delar ut värktabletter till dem som är sjuka.
– Det är mycket som händer hela tiden, och vi gör allt. Men det är roligt att städa här, alla är trevliga och visar hänsyn, säger Pranom Bjellmeus.

Upp emot 170 000 flyktingar beräknas komma
 till Sverige under 2016 enligt Migrationsver
kets senaste rapport. I november kom närmare
10 000 per vecka och så här långt i år har totalt över 150 000 personer sökt asyl i Sverige. Detta påverkar de flesta samhällsfunktioner och det största problemet har varit bristen på boenden. Migrationsverket har kallat situationen akut sedan slutet av oktober.
För bostadsbolag innebär det att tomma lägenheter hyrs ut till Migrationsverket medan gamla hotell och andra tomma fastigheter omvandlas till asylboenden drivna av privata aktörer.

Fram tills nu har det inte funnits någon uppgörelse om vilket fackförbund som ska organisera de anställda på dessa boenden. Vissa lutar sig på befintliga avtal men Fastighets menar att det behövs ett särskilt för den här verksamheten. Sedan i somras finns dessutom Almega Asylboendeföretagen, en ideell branschförening för företag som driver boenden för asylsökande. Tanken har därför varit att det ska göras en överenskommelse med antingen Fastighets eller Hotell- och restaurang, beroende på om boendet har separata eller gemensamma kök.
– Det har pågått diskussioner i ett halvår om att ta fram ett avtal, men det är fortfarande inte säkert hur det blir. Vi är villiga att teckna avtal. Det är viktigt att kunna erbjuda kollektivavtal även för asylboenden, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.

Vilma Campos Cardoza

Regeringen har lagt fram ett förslag om en ny 
lag där alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända. Om riksdagen antar förslaget kan reglerna börja gälla 1 mars 2016. Men redan nu har kommunerna ett ansvar. På många platser i landet har man fått öppna evakueringsboenden som tillfälliga boenden i gymnastiksalar och liknande. Vissa som bor där har just kommit till Sverige, andra har redan hunnit söka asyl och börjat väntan på beslut och på att få komma till ett mer permanent boende.
För städbolag innebär detta kontrakt med nya förutsättningar.
– Det här är helt nytt för oss och för hela kommunen. Från början skulle vi ha hand om städ och mat, men vi erbjöd en helhetslösning och har hand om all samordning nu, säger Per-Erik Norman, platschef på Sodexo i Gävle.

Samordnare Vilma Campos Cardoza är den som håller i trådarna rent praktiskt. Hon ser till att det finns personal på rätt ställe, hon sköter kontakten med Migrationsverket om vilka som ska vidare till andra boenden och hur många nya som ska flytta in.
– Vi sköter det praktiska och sedan får volontärerna stå för aktiviteterna, berättar hon.

När Sodexo fick veta att de fått uppdraget på Stenebergsskolan hade de drygt en vecka på sig att samla ihop personal och uppfylla säkerhetskraven. Dessutom behövde det tecknas ett tillfälligt dispensavtal för nattarbete eftersom boendet har bemanning dygnet runt.
Både tidigare vikarier och en del helt nya har rekryterats för att fylla städschemat som är byggt på treskift.
– Vi fick gehör för våra krav och det kändes som att de tog skyddsfrågorna på allvar, säger Sanna Wallin, ombudsman i Fastighets region Nord.
Hon var med och förhandlade fram det tillfälliga nattarbetsavtalet som gäller under den första månad som Sodexo har kontrakt, men kraven på arbetstidsförkortning och att inte arbeta ensam är desamma som annars.
Om företaget får förlängt kontrakt behöver även dispensavtalet för nattarbete förlängas.

Fastighets har också ställt flera krav kring bland annat säkerhet.
– Vi har ställt krav på klädskåp och arbetskläder så att man ska kunna byta till och från arbetskläder på plats. Och det finns krav på arbetsskor, larm, grundvaccinationer med mera, säger Sanna Wallin.
Dessutom fanns krav från kommunen att det skulle talas vissa språk i gruppen, till exempel persiska, kurdiska, arabiska och dari.
– Vi behöver ju städkompetens, men rekryteringen har gått bra. Vi har fått ihop en bra grupp där vi har försökt blanda språken så mycket det går, säger Per-Erik Norman.
– Flerspråkigheten hos dem som kommit till Sverige tidigare och som lärt sig svenska är en stor tillgång. Det är en stor mångfald i gruppen, tillägger han.

Adbidkaadir Abdi

En av de nyrekryterade är Adbidkaadir Abdi. Han kom själv till Sverige från Somalia för sex år sedan och talar både svenska, engelska, somaliska och arabiska. Fram till nu har han bott i grannkommunen Hofors och pluggat svenska och blev mycket glad när han fick jobbet.
– Det är svårt att hitta jobb och jag hoppas att jag får vara kvar här. Jag trivs jättebra, säger han, medan han torkar av ett av de runda borden som står längs ena kortsidan av salen.
När det inte används som matbord används det som kreativ verkstad för barnen. Väggen pryds av mängder av teckningar.
Adbidkaadir Abdi berättar att han pratar arabiska med dem som kan. Majoriteten av dem som bor där just nu kommer från Syrien men där finns också en del från bland annat Afghanistan och Irak. Alla har en historia att berätta.

Nawal och Badaa Husain med Per-Erik Norman

Från Irak kommer till exempel systrarna Nawal och Badaa Husain.
– Det här är ett bra ställe. Det är rent och tryggt. Maten är okej. De som jobbar här är snälla, alla ler, berättar Nawal Husain på engelska.
Hon och hennes syster Badaa Husain påbörjade sin resa i Bagdad och kom till Sverige i början av november. Nu har de påbörjat väntan på besked om uppehållstillstånd och har bott i gymnastiksalen i Gävle några dagar. De vet att de kommer bli kvar minst sju dagar till, men efter det vet de inte vad som händer.
– Min son är i Orsa. Jag önskar att jag fick komma till honom och att min syster fick följa med, men vi vet ingenting om det än så länge, säger Nawal Husain.
Tills vidare väntar de bland de andra och gläds åt att vara i säkerhet.

Detta är
… ett ankomstboende
När de asylsökande kommer till Sverige och registreras, men ännu inte sökt asyl har Migrationsverket ansvar för att ordna tak över huvudet. Det kan vara i boenden drivna av verket eller av privata aktörer i till exempel tidigare hotell eller vandrarhem. De asylsökande kan också välja att ordna eget boende.
… ett evakueringsboende
I takt med att ankomstboendena blivit fulla har Migrationsverket fått leta andra typer av boenden för den första tiden i Sverige. Det är i det läget det har blivit aktuellt att använda kommunernas evakueringsboenden, till exempel gymnastiksalar. Vinterbonade tält i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ett annat exempel. Det är fortfarande Migrationsverket som är beställare.
… ett asylboende
När nyanlända har sökt asyl och väntar på beslut om uppehållstillstånd får de bo i asylboenden. Dessa boenden kan vara vanliga lägenheter som delas med andra asylsökande eller kollektivboenden med självhushåll, som före detta student- eller äldreboenden. Migrationsverket hyr dessa lägenheter eller fastigheter. Vanligast är dock att asylboenden drivs av privata aktörer, som till exempel Bert Karlsson med sitt företag Jokarjo AB.

Fotnot: Sodexo hade uppdraget enligt avtal under en månad. Den 18 december stängde det tillfälliga boendet på Stenebergsskolan och i julveckan stänger även boendet strax utanför Gävle. Trycket har nu skiftat till att framför allt gälla ensamkommande flyktingbarn. I januari ska Sodexo ha möte med kommunen om kommande behov och de som rekryterades till det tillfälliga boendet kommer, enligt Per-Erik Norman, att erbjudas jobb när det kommer in nya uppdrag.